Bath Ankylosing Spondylitis

Behandlarens namn på fakturan

Behandlingstid på besök

Behandlinstyper (i kalender)

Kontaktsätt

Besök

Besökskategori

Standardinställning

Makulera besök

Sända på nytt

Besöksregister (Ctrl + B)

Besöksregistrering (Ctrl + R)

Använd inte frikort

Försäkringsbesök

Registrera företagsbesök

Registrera försäkringsbesök

Registrera gruppbesök

Registrera hembesök

Registrera annan taxa trots frikort

Ångra makulering av besök

Ändra registrerat besök

Besöksstatistik

Besök registrerat på fel ärende

Besöksregister

Utskrift

Betalsätt

Bildjournal

Bjussa på patientavgiften

Blanketter

Tomma blanketter

BMI (Body Mass Index)

Boka på webben

Boka in grupp/gruppbokning

Boka nybesök

Tidbok (F3)

Administrativa bokningar, ex. LUNCH

Avboka patient

Behandlingstyper

Boka fler tider samma patient

Boka in patient/patientbokning

Bokningsbekräftelse, redigera

Dela kalender

Boka fler patienter samma tid

Byta namn på kalender

Extra notering i tidbok

Inställningar

Flytta bokning

Kopiera bokning


Menyval i kalender

Navigera i kalender

"Normal" arbetstid

Normal bokningslängd

Redigera bokning

Reservera tid för nybesök

Resurskalender

Ny resurskalender

Boka i resurskalender

Skapa ny resurskalender

Boka händelse

Spärra tider i kalender

Standardbokningar i kalender

Standard periodstorlek (visning i kalender)

Söka nybesökstider

Tidvisare

Systeminställning: Visa vem som bokat i kalendern

Tidsschema

Webbokning, Inställningar

Webbokningar (gammal)

Webbtidbok

Ändra bokningslängd

Ändra tidsschema

Brev

Mallar för brev

Ny brevmall

Brev från journalen

Byta betalsätt

Byta klinik (F4)

Byta lösenord

Byta webbläsare

  • No labels