Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Du kan välja vad Du vill läsa i journalen.

Du kan välja Allmänna- och/eller Läkarnotat.

Du kan välja att se Normala-, Sekretess-, Systemnotat eller vilken kombination som helst mellan dessa.Systemnotat är automatiskt genererade notat, ex. om att E-post skickats, patienten samtyckt till E-frikort och liknande.

Sekretessnotat kan givetvis bara Du själv läsa. Dessa påverkas inte av "Sammanhållen journalföring", det är Dina egna notat.

Du ser även om det finns notat Du inte får läsa. Det kan vara notat skrivna av annan behandlare och/eller sekretessnotat .Om patienten samtyckt till "Sammanhållen journalföring" kan Du läsa även notat skrivna av andra behandlare på mottagningen. Om Du i sådant fall vill läsa andra behandlares notat klickar Du på 

och får då bekräfta att Du anser Dig ha rätt och behov av att se dessa. En sådan handling loggas i systemet.Vi läser inte in åratal av journaler. Är det en lång journal väljs de senare notaten ut. Du ser  vilket betyder att Du ser notat fr.o.m. 2013-05-24 t.o.m idag, c:a 40 notat.

Klicka på den lilla pilen t.h. så ser Du och kan välja en annan period :

Om Du klickar på  så kan Du se vilka dolda notat som finns och vem som skrivit dessa och när. Har Du inte rätt att läsa dessa så vet Du vem Du skall kontakta för ytterligare information.

Notaten visas med senaste notatet högst upp och Du ser om notatet är signerat eller ej.

För att signera ett notat klicka på . Om notatet är ett tidigare notat, markera notatet på högersidan så att det visas på vänster sida, redigeringsrutan.

Resultat:
  • No labels