Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Här meddelas nyheter och eventuella ändringar som successivt införs i SGX.

2021-10-01

Flera användare i region Stockholm har fått information om rättning av organisationsstruktur i EK och som SGX-användare använder du troligtvis följande system. Observera att detta inte är en komplett lista.

Här kan du läsa mer om integrationer i SGX, https://support.antwork.se/x/cwDbAg

Gäller ARV i Region Stockholm

ARV meddelar på portalen att filer måste skickas via SFTP.

För att inga onödiga frågor eller tveksamheter skall uppstå så skickar SGX via SFTP sedan länge.

2021-09-08

Utbildningstillfällen

”SGX - Utbildning”, onsdag 8/9 19:00-20:30 - Anmäl dig här
”SGX - Utbildning”, onsdag 22/9 11:30-13:00 - Anmäl dig här

2021-08-04

Utbildningstillfällen

”SGX - Vidareutbildning”, måndag 9/8 11:30-13:00 - Anmäl dig här 
”SGX - Grundutbildning”, måndag 16/8 19:00-20:30 - Anmäl dig här
”SGX - Grundutbildning”, tisdag 17/8 11:30-13:00 - Anmäl dig här

2021-07-28

Utbildningstillfällen

”SGX - Grundutbildning”, onsdag 28/7 kl. 11:30-13:00 - Anmäl dig här
”SGX - Vidareutbildning”, måndag 9/8 kl. 11:30-13:00 - Anmäl dig här

2021-06-22

Begränsad support under juli

Under juli har vi begränsad bemanning i supporten. 

Extra viktigt att du 

 1. Först söker i SGX Hjälp
  1. Välj F1 för att öppna SGX Hjälp för ett specifikt hjälpavsnitt.
  2. Hjälp | SGX Hjälp. Skriv in sökord i rutan Search/Sök högst upp till höger och välj lämpligt sökresultat. Notera att du inte ska logga in.
 2. Supportärende
  1. Skapa ett supportärende direkt i SGX. 
  2. E-posta till support@antwork.se
 3. Vid akuta fel eller problem ring supporten på 08-32 10 50.


Nya funktioner

BokaDoktorn: Sedan en tid tillbaka kan du få full integration till BokaDoktorn direkt i din tidbok i SGX. Läs mer här, https://support.antwork.se/x/xoBwB.

Uppskattade funktioner

SPAR: Integrationen till Skatteverkets personuppgiftstjänst SPAR för att hämta person- och adressuppgifter, läs mer härInnan du kan aktivera tjänsten måste du ha ett avtal med Skatteverket, avtal för SPAR.
SMS: Om du använder tidboken i SGX kan du välja att skicka påminnelser via SMS dagen innan besöket. Läs här om hur du kommer igång med SMS-påminnelser.

Utbildningstillfällen

Alla är välkomna att anmäla sig. Vi kommer bl.a. att titta på besöksregistrering, e-frikort/frikort, journalen, fakturering och skicka fil till regionen.

”SGX - Grundutbildning”, onsdag 28/7 kl. 11:30-13:00 - Anmäl dig här
”SGX - Vidareutbildning”, måndag 9/8 kl. 11:30-13:00 - Anmäl dig här

Glad sommar!

2021-06-04

Nya utbildningstillfällen:

”SGX - Grundutbildning”, tisdag 8/6 kl. 11:30-13:00 - Anmäl dig här 
”SGX - Vidareutbildning”, måndag 9/8 kl. 11:30-13:00 - Anmäl dig här 

2021-05-26

SPAR Personuppgiftstjänst: Störningar i SPAR Personuppgiftstjänst mellan 13:42-14:52. 

2021-05-25

Formulärmallar: Enkätfunktionen är nu utökad med funktion för att skapa egna formulär. Läs mer här, https://support.antwork.se/x/1oDYB

Patientformulär: Formulär kan skickas till patient som efter inloggning med Mobilt BankID kan besvara och skicka formulären direkt till SGX. Läs mer här, https://support.antwork.se/x/vIDYB

2021-05-21

Uppdatering av SGX: Nu gör vi ett nytt försök med den nya versionen av SGX. Vi var tyvärr tvugna att backa gårdagens ändring då SGX inte fungerade för alla användare.

Under vissa förutsättningar, det gäller endast ett fåtal användare med datorer som har ett äldre operativsystem, så måste installationsprogrammet för SGX köras igen. Om du får ett felmeddelande när du startar SGX så starta installationsprogrammet genom att klicka på denna länk och välj Kör eller Öppna fil, https://antwork.se/SGX.WinUI.Installer.exe
Kontakta oss på telefon 08-32 10 50 om du behöver hjälp så kopplar vi upp oss via TeamViewer. Vi är på plats från 06:00.

2021-05-20

Uppdatering av SGX backad: Om det inte går att starta SGX behöver du starta installationen. Klicka på länken och välj Installera, https://antwork.se/

Uppdatering av SGX: Nu har vi gjort en teknisk uppdatering av SGX som förhoppningsvis även gör SGX lite snabbare.

Nya utbildningstillfällen:

”SGX - Grundutbildning”, måndag kl. 24/5 19:00-20:30 - Anmäl dig här
”SGX - Vidareutbildning”, torsdag kl. 27/5 11:30-13:00 - Anmäl dig här

2021-05-17

Uppdatering från Microsoft: På torsdag den 20/5 kommer en ny version av SGX som kräver en uppdatering från Microsoft. Installera uppdateringen så fort som möjligt. Du får frågan om du vill installera uppdateringen varje gång du startar SGX. Om du inte får meddelande om uppdateringen när du startar SGX är uppdateringen installerad.

 • Vill du installera uppdateringen nu?
 • Svara Ja.
 • När du väljer att installera uppdatering öppnas ett nytt fönster och nedladdningen startas automatiskt.
 • Klicka på filen för att starta installationen. Notera att det kan ta upp till 30 sekunder innan du ser filen.
 • Filen visas längst ner till vänster eller högst upp till höger beroende på vilken webbläsare du använder. 
 • Klicka på filen.
 • Installationen tar normalt endast ett par minuter.

Om installationen inte startar

 • Öppna Utforskaren.
 • Gå till "Hämtade filer".
 • Högerklicka på . (alternativt windowsdesktop-runtime-5.0.6-win-x86.exe om du kör en annan version av Windows)
 • Välj "Kör som administratör".

2021-04-02

Tidbok på webben: Nu har vi glädjen att släppa den första versionen av Tidbok på webben som visar dina bokade och bokningsbara tider på webben. Funktionen kan användas av dig som använder tidbok i SGX. Du behöver logga in med Mobilt BankID. Notera att inloggning i SGX med Mobilt BankID kostar 40 kr/kalendermånad. Om du redan idag loggar in med Mobilt BankID i SGX tillkommer ingen ytterligare kostnad.

 • Surfa till sgx.antwork.se
 • Ange ditt databasnamn. Det är samma som när du loggar in i SGX.
 • Logga in med Mobilt BankID.

Patientuppgifter för patient med skyddad identitet: Skyddade patientuppgifter är flyttade till personliga skyddade patientuppgifter som bara kan läsas av användaren som äger uppgifterna. Om du har fått personliga skyddade patientuppgifter meddelas du via internpost. Alla användare kan lägga upp nya egna personliga skyddade patientuppgifter för patienter med skyddad identitet. I och med denna ändring är det viktigt att ni är extra observanta på att inga skyddade uppgifter läcker och visas för andra än de som är behöriga till uppgifterna.

E-post och SMS till patienter med skyddad identitet: Nu kan du skicka e-post och SMS även till patienter med skyddad identitet om de så önskar. Patienten måste som vanligt samtycka till kommunikation via SMS/e-post samt uppge en e-postadress och mobilnummer som är synliga för alla användare i samma SGX-installation. E-post och mobilnummer som ligger i personliga skyddade patientuppgifter används aldrig i kommunikation med patienten.

2021-02-23

Fakturaöversikt: Val att visa/dölja fullbetalda krediterade fakturor och kreditfakturor i fakturaöversikten.

Dagens kontakter: Varning visas om e-frikorttransaktion för registrerat besök eventuellt saknas.

Nya status: Timed up and go (mäter gångsträcka i antal sek) & Chair stand finns under Status | Scores.

2021-02-21

Fakturautställare: Uppgifter för bokföringskonton, artiklar och andra uppgifter kopplade till fakturautställare hittar du nu under Arkiv | Systemadministration | Fakturautställare. De flesta funktioner fungerar som vanligt men ändringen är omfattande så var gärna observant och meddela oss omgående vid eventuella fel.
Vi har i och med detta även ändrat hanteringen kring behörigheter kopplade till ekonomi, meddela oss om du saknar behörighet så ordnar vi det.

2021-01-20

Uthopp till e-Frikort med personnummer: Klicka på knappen e-Frikort i patientens frikortsbild för att komma direkt till patientens uppgifter i nationella e-frikortsportalen.

Avbokningstid: Valfri avbokningstid kan anges per behandlingstyp. Använd ersättningsfält [Bokning.Avbokningtimmar] för att ange värdet i mall. Exempel: Avbokning kan ske [Bokning.Avbokningtimmar] timmar innan besöket. Avboka direkt via <a href="[Avbokningslänk]">hemsidan</a> eller via telefon [Klinik.Telefon].

För receptionister och biträden

Efterregistrera betalning: Nu kan du som receptionist även registrera betalningar för passerade datum.

Normal arbetstid: Receptionist kan uppdatera normal arbetstid i alla tidböcker, https://support.antwork.se/x/XIBGB

Länka och scanna dokument: Receptionist utan signeringsrätt kan länka och scanna dokument åt signeringsansvariga.

Betald direkt: Betalningssätt "Betald direkt" vid registrering av betalning skapar en kontantfaktura med valt betalsätt utan att fönstret Skapa faktura öppnas. Du kan ställa in "Betald direkt" samt betalsätt som förvalda värden Inställningar | Användarinställningar | Fakturering & betalning. Vid val "Betald direkt" kan kontantfaktura skrivas ut eller e-postas direkt.

2020-12-11

PÅMINNELSE
Tids-KVÅ och tillägg Vårdval Stockholm:
 Tids-KVÅ är flyttad till eget fält i besöksregistreringen. Den fungerar som tidigare och föreslås utifrån vilken ersättningskod som du väljer. Du behöver inte göra något utan kan fortsätta jobba som vanligt. 
Om du vill välja tillägg klickar du på knappen Välj tillägg och väljer tillägg.

 • Du kan välja vilken tids-KVÅ som ska föreslås per ersättningskod, Inställningar | Ersättningskoder | Tids-KVÅ. 
 • Du kan välja bort att din valda tids-KVÅ följer med till journalen, Inställningar | Klinikinställningar | Journal | Besök | Journalför tids-KVÅ. Du kan även söka på tids-KVÅ i Filter för att snabbare hitta inställningen.

2020-12-09

Sammanställning av en patients besök: Nu kan du enklare skriva ut en besökssammanställning till patient. Öppna patientens besök, markera de besök som ska ingå i sammanställningen och välj Besökssammanställning.


Dagens patienter: Möjlighet att skriva ut dagens patienter samt filtrera på datum och behandlare.


Historiskt frikort: Även föregående e-frikort och tillhörande transaktioner visas i patientens frikortsbild. 

2020-12-03

Arbetstid: Möjlighet att sätta normal arbetstid för veckans alla dagar samt sätta arbetstid per dag. Normal arbetstid sätts i Tidbok | Fler kalenderrelaterade val | Administrera kalender.

       


Generisk fakturaspecifikation: Skapa generiska fakturaspecifikationer per företag för företag- och försäkringsbesök. 

  


Spara mall utan formatering: Mallar med formatering som inte fungerar kan sparas utan formatering. Välj Ta bort formatering och välj Spara. Du kan sedan lägga till ny formatering och spara mallen.

2020-11-28

Stavningskontroll: Nu är rättstavningen åter tillgänglig och aktiverad för alla användare i journalen och vissa andra textfält. Du kan slå av och på rättstavningen genom att högerklicka i textrutan och välja Inaktivera stavningskontroll.

Reception: Använd reducerad patientavgift är nu tillgänglig för receptionister vid registrering av betalning. Läs mer här, https://support.antwork.se/x/yAA7AQ

KVÅ i journal: Nu kan du enklare lägga till eller uppdatera kvå:er direkt i journalen och besöket uppdateras direkt.  

Skicka fil direkt: Om din region tar emot filer via sftp kan du skicka din fil till regionen direkt från SGX när du skapar filen. Mata in dina sftp-uppgifter i Inställningar | Klinikinställninga | Externa tjänster | Sftp-server. Exempel på regioner som använder Sftp är bl.a.

 • Region Västerbotten
 • Region Kalmar
 • Region Blekinge

Fakturasammanställning: Fakturasammanställningen visar nu även summering av belopp.

2020-11-17

Välj eller skapa ärende: Vid registrering av uppgift som t.ex. besök visas nu alla öppna ärenden oavsett om du har uppgifter registrerade på ärendet sedan tidigare eller inte. Alla behandlare som har registrerat besök på ärendet visas.

Registrera betalning: Förändrat utseende på Registrera betalning. Förändringarna är dock bara förberedande och Registrera betalning fungerar likadant som tidigare.

Ogiltig kod: Text om att kod såsom diagnos, kvå eller hälsocentral är inaktiva visas inte utan du som behandlare varnas om du sparar besök med inaktiv kod.

2020-10-13

Tids-KVÅ och tillägg Vårdval Stockholm: Tids-KVÅ är flyttad till eget fält i besöksregistreringen. Den fungerar som tidigare och föreslås utifrån vilken ersättningskod som du väljer. Du behöver inte göra något utan kan fortsätta jobba som vanligt. Om du vill välja tillägg klickar du på knappen Välj tillägg och väljer tillägg.

 • Du kan välja vilken tids-KVÅ som ska föreslås per ersättningskod, Inställningar | Ersättningskoder | Tids-KVÅ. 
 • Du kan välja bort att din valda tids-KVÅ följer med till journalen, Inställningar | Klinikinställningar | Journal | Besök | Journalför tids-KVÅ. Du kan även söka på tids-KVÅ i Filter för att snabbare hitta inställningen.

Skicka blankett via e-post: Du kan e-posta blanketter som t.ex. FAR - Recept/fysisk aktivitet till patient eller annan person antingen i samband med att du skapar blanketten eller i efterhand.

Nationella taxan i Region Kronoberg: Ny ersättningskod 03 - Digital vårdåtgärd tillagd för dig som jobbat på Nationella taxan i Region Kronoberg.

Enskild firma: Om du har enskild firma kan du välja om ditt organisationsnummer (personnummer) ska visas på fakturan. Inställningar | Klinikinställningar | Fakturering & betalning | Fakturering - på faktura | Visa organisationsnummer enskild firma.

Betalsätt och betaldatum: Betalsätt och betaldatum visas i listan med fakturor.

Kundfordran: Kundfordran visas nu efter faktiskt betaldatum och inte som tidigare efter registreringsdatum.

Fakturasammanställning: Förändrat utseende på fakturasammanställning. Utseendet liknar numera en vanlig faktura med sidhuvud och sidfot.

Samtycke för delad journal på utgående remiss: På utgående remiss kan du välja att patienten godkänner att journal kan inhämtas från remittent. Texten "Patienten samtycker till åtkomst av journaluppgifter från remitterande enhet" skrivs då ut på remissen.

2020-09-30

Kassarapport på en eller flera kliniker: Receptionister för kliniker som har valt betalning i reception och systemadministratörer kan generera kassarapport för en eller flera kliniker.

Blinda användare: Nu har vi även stöd för blinda användare att använda grundläggande funktioner enbart med hjälp av tangentbordet och talsyntes-program som t. ex. Jaws. Inställningar | Användarinställningar | Allmänna | Arbetssätt | Anpassningar för blinda.

Mallar: Systemadministratörer kan administrera alla mallar, inklusive andra användares privata mallar.

Tidsschema: Vid schemaläggning av återkommande tider kan du nu välja vardagar. Då schemaläggs måndag till fredag. Tidigare val dagligen schemalade måndag till söndag. 

Registrera återbud: Receptionister kan registrera framtida återbud och uteblivna besök från tidboken. 

Historik Tidbok: Historik för alla händelser i tidbok visas inklusive borttagen bokning. 


Boka patient i annan kalender: Vid val "Boka patient i annan kalender" fungerar precis som "Boka patient i kalender (Ctrl + K)" men du får först välja tidbok medan "Boka patient i kalender (Ctrl + K)" öppnar den aktiva klinikens tidbok direkt.


SMS-påminnelse: Val att markera eller avmarkera påminnelse via SMS på samtliga framtida bokningar. Användbart när du börjar att använda SMS-påminnelse och vill markera alla dina befintliga framtida bokningar.

 


Behandlingstyper: Nu går det att ange olika färger och en kortare text som visas på bokningssidan på olika behandlingar i webbtidboken. Gå in under Arkiv | Systemadministration | Behandlingstyper.

2020-08-26

SPAR PU-tjänst: Nu kan du hämta personuppgifter från personuppgiftstjänsten SPAR. Tjänsten kräver att du har ett eget avtal med leverantören och tjänsten är förenad med en kostnad, läs mer här.

Logga på faktura: Nu kan ni lägga till en logga på fakturor. Loggan är gemensam för en mottagning och läggs till under Inställningar | Mottagningsinställningar | Fakturering & betalning | Fakturering - på faktura | Logga (png-format).

2020-05-15

Registrera patientavgift till e-frikort: Nu väljer du om eventuell patientavgift ska registreras till e-frikort i besöksbilden och inte som tidigare genom att svara på frågan.

Notathistorik: Nu sparas historik på notatet, så om du råkar radera en text eller om det blir fel när du sparar kan du nu se tidigare versioner av notattexten. Du öppnar historiken genom att klicka på historik-ikonen i listen med ikoner eller om du högerklickar på en notat i notatlistan. Kopiera och klistra in den text du vill återställa.

Fakturautskrift: Nu kan du skriva ut och skicka faktura via e-post samt registrera patientens samtycke till kommunikation till SMS/e-post direkt från besöksbilden när du väljer att kontantfakturera eventuell patientavgift ("Betald direkt"). Du kan även välja att få Skriv ut och Skicka via e-post ikryssad som standard.

Län och kommun: Om patienten saknar län och kommun uppdateras uppgiften när besök som kräver län och kommun registreras.

Nya användarinställningar: Möjlighet att inte journalföra samtycke till kommunikation till SMS/e-post samt val om varning om diagnos saknas ska visas för nybesök.

2020-05-04

Dagens kontakter: Dagens kontakter visar bl.a. dagens bokningar och besök samt eventuella avvikelser som bör åtgärdas. Läs mer här, https://support.antwork.se/x/AYBtAw

Mottagning: Gemensamma adress- och kontaktuppgifter ligger nu på mottagning. Mottagning hittar du under Arkiv | Systemadministration | Mottagningar. Kliniken kan ha egen e-postadress, telefonnummer och fax. Om inga uppgifter finns angivna på kliniken används mottagningens uppgifter. Klinikens uppgifter hittar du som vanligt under Inställningar | Administrera klinik.

Flera mottagningar i webbtidbok: Webbtidboken kan hantera en eller flera mottagningar. Om ni har flera mottagningar i webbtidboken kan patienten välja mottagning.

Öppenvårdsfil: Öppenvårdsfilen hanterar nu patienter utan personnummer och du kan skicka med besöken i Vad finns att skicka.

2020-04-28

Filtrering i tidbok: Filtrering av bokningar och bokningsbara tider i tidboken

Ta bort ärende: Nu kan alla användare ta bort tomma ärenden.

Journal i kronologisk ordning: Nu kan du som vill se de äldsta notatet först i journalen välja "Visa journalen i kronologisk ordning" i Inställningar | Användarinställningar.

2020-04-21

Koppla webbpatient: Nu får du med uppgifter såsom e-postadress och mobilnummer från webbokning när patient kopplas till bokning.
Notera! En skillnad för dig som har valt att automatiskt koppla bokning till patient. Som tidigare kopplas endast redan inskrivna patienter. Framgent så måste även uppgifter i bokningen överensstämma med patientens uppgifter för att automatiskt kopplas till bokningen.

2020-04-08

Videosamtal och chatt i SGX: Nu har vi stöd för videosamtal och chatt i SGX. Här kan du läsa mer om hur det fungerar, https://support.antwork.se/x/awBRAw

Tack alla piloter för ett fantastiskt bra arbete med tester, feedback och glada tillrop.

Lite att tänka på

 • För patienter fungerar gamla Edge bra men inte för behandlare som måste uppdatera till nya Edge, Chromium Edge, om man inte vill köra Chrome som fungerar bra.
 • Videon visas så bred som möjligt på din skärm. Det innebär att du kan behöva scrolla för att se hela bilden. Om du sitter på en dator kan du göra fönstret smalare tills hela bilden syns på höjden utan scroll. Bäst blir det om både du och patienten har samma läge, d.v.s. stående eller liggande bild. Vi ska försöka ordna så att hela bilden syns på skärmen utan att du behöver ändra storleken på fönstret.
 • Var extra vaksamma på bokningar, webbokningar, bokningsbekräftelser, ombokningsbekräftelser och påminnelser via SMS. För att se vad som har skickats till en patient kan du markera bokningen, välj Fler patientrelaterade val och Patientkommunikation.

Kända fel och problem

 • Videosamtal på mobil kan tappa ljudet om telefonen ringer under pågående videosamtal. 
 • VPN-tunnlar kan orsaka kommunikationsproblem. Videosessionen kan då inte starta.

2020-04-06

Besöksdatum som betaldatum: Nu sätts besöksdatum automatiskt som betaldatum om du väljer Betald direkt eller Öppna kontantfakturering vid efterregistrering av besök. 

Behandlingstyp på bokning: Nu ligger behandlingstyp på bokning.

 • Om du använder dig av schema fungerar det automatiskt och du behöver inte göra någonting.
 • Om du lägger upp bokningar manuellt i tidboken kan du lägga till de behandlingstyper som du använder och lägga till behandlingstyp på dina standardbokningar. Då slipper du information om behandlingstyp och tid i noteringsfältet.


Text på bokningar: Tidigare låg information om bokningen i noteringsfältet vilket i har ställt till en del oreda för vissa. Vi har nu brutit ut information såsom behandlingstyp, tid och bokad av. Dock har redan skapade bokningar kvar text i noteringsfältet så om du kopierar en bokning med bokningsinformation i noteringsfältet tar du bort informationen i noteringsfältet på den nya bokningen. Detta är ett övergående problem just i skarven mellan det gamla och nya sättet att lagra information.

Det gamla sättet med information i noteringsfältet. 

Det nya sättet.

2020-03-20

Återbud vid avbokning via webben: Användarinställning om bokning ska markeras med återbud (ÅB) istället för att tas bort vid avbokning via webben. Vi har blivit uppmärksammade på problematiken med att bokningar som avbokas via webben försvinner helt och hållet i tidböckerna då era bortfall i inkomst och merkostnader troligtvis kommer att behöva vidimeras och beläggas för eventuell kompensation. Redan avbokade, borttagna bokningar hittar du under Internpost.  

E-post och samtycke i Patientregistret.: Ni visas även e-postadresser och om patienten har samtyckt till kommunikation via SMS och e-post i Patientregistret. Om du behöver komma i kontakt med dina patienter via e-post eller SMS kan du högerklicka i listan och välja Exportera till Excel.

 • Kopiera aktuella e-postadresser och öppna Meddelande | Skicka e-post. Klistra in alla e-postadresser i fältet Mottagare. SGX kommer automatiskt komma-separera e-postadresserna när du lämnar fältet. Ange rubrik, text och skicka.
 • Kopiera aktuella mobilnummer och öppna Meddelande | Skicka SMS. Klistra in alla mobilnummer i fältet Mottagare. SGX kommer automatiskt komma-separera e-postadresserna när du lämnar fältet. Ange text och skicka.

Tips webbtidbok: Lägg upp behandlingstyper för videomöte, telefonrådgivning och chattrådgivning och lägg ut tider som patienterna själva kan boka i webbtidboken.

Autentisering av patient med Mobilt BankID: Vi påminner och förtydligar. Autentisering av patient med Mobilt BankID och inloggning i SGX med Mobilt BankID är två separata tjänster. Här kan du läsa mer om autentisering av patient med Mobilt BankID, https://support.antwork.se/x/soD_/

2020-03-19 covid-19

Återbud och uteblivna besök covid-19: Nu kan du registrera återbud och uteblivna besök relaterade till covid-19. Eventuellt kan du få ersättning av din Region i efterhand. Kontrollera med din Region vad som gäller.

O.B.S! Att Du måste välja "Återbud" i listan "Besökskategori". Sedan väljer Du "ÅB COV - Återbud covid-19" i listan "Drsättningskod.
Om patienten ska betala en patientavgift vid uteblivet besök lägger du till patientavgift på ersättningskoden, https://support.antwork.se/x/ToD1


2020-03-19

Vårdval Specialiserad fysioterapi och digitala besök: Även stöd vid besöksregistrering och rapportering till regionen av telefonrådgivning och chatt för Vårdval specialiserad fysioterapi (GVR).

Besök som ni redan har registrerat med Telefonrådgivning 90 kr och Chattrådgivning 90 kr uppdaterar ni till lämplig ersättningskod. Tyvärr får ni lägga till tids-KVÅ manuellt i journalen.

image2020-3-18_15-43-36.png

Välj besökstyp Distanskontakt och ersättningskod för telefon eller chatt.
Var noga i början med att kontrollera att korrekt aktivitets-KVÅ:er och tids-KVÅ:er föreslås och registreras på besöket enligt specifikation.
Kontrollera även extra noga när du skickar in fil till landstinget/regionen första gången med de nya ersättningarna att filen stämmer enligt Rapporteringsanvisningar som finns att läsa på Vårdgivarguiden.

Telefon

 • Vårdtjänst: Enskilt besök telefon, kort (0-19 min)
  KVÅ-kod XS012 OCH en av ZV201, ZV202.
  Ersättning 90 kr
 • Vårdtjänst: Enskilt besök telefon, normal A (20-39 min)
  KVÅ-kod XS012 OCH en av ZV203, ZV204.
  Ersättning 225 kr
 • Vårdtjänst: Enskilt besök telefon, normal B (40-59 min)
  KVÅ-kod XS012 OCH en av ZV205, ZV206.
  Ersättning 495 kr
 • Vårdtjänst: Enskilt besök telefon, resurskrävande (≥ 60 min)
  KVÅ-kod XS012 OCH en av ZV211, ZV212 osv.
  Ersättning 581 kr

Chatt

 • Vårdtjänst: Enskilt besök chatt, kort (0-19 min)
  KVÅ-kod XS003 OCH ZV051 OCH en av ZV201, ZV202.
  Ersättning 90 kr
 • Vårdtjänst: Enskilt besök chatt, normal A (20-39 min)
  KVÅ-kod XS003 OCH ZV051 OCH en av ZV203, ZV204.
  Ersättning 225 kr
 • Vårdtjänst: Enskilt besök chatt, normal B (40-59 min)
  KVÅ-kod XS003 OCH ZV051 OCH en av ZV205, ZV206.
  Ersättning 495 kr
 • Vårdtjänst: Enskilt besök chatt, resurskrävande (≥ 60 min)
  KVÅ-kod XS003 OCH ZV051 OCH en av ZV211, ZV212 osv.
  Ersättning 581 kr

2020-03-18

Id-kontroll med Mobilt BankID: Id-kontroll av patient med identifikationssätt Mobilt BankID. Notera att det kommer att stå Antwork AB som utställare i BankID-appen när patienten identifierar sig. För att använda tjänsten måste vårdgivaren ange att autentisering av patient via BankID tillåts under Inställningar | Klinikinställningar | Externa tjänster | Mobilt BankID | Autentisering av patient via BankID. Att använda tjänsten medför en extra kostnad och faktureras på nästa faktura på samma sätt som kostnad för SMS.

Distanskontakt/digitala besök: Stöd vid besöksregistrering och rapportering till regionen av videomöten, telefonrådgivning och chatt för Vårdval specialiserad fysioterapi (GVR). Återkoppla gärna till oss via support@antwork.se eller skapa ett supportärende direkt i SGX om du får mer information eller om det är något som vi har missförstått eller om något är felaktigt.

Välj besökstyp Distanskontakt och ersättningskod för videomöte, telefon eller chatt.
Var noga i början med att kontrollera att korrekt aktivitets-KVÅ:er och tids-KVÅ:er föreslås och registreras på besöket enligt specifikation. Som vi har förstått det får inte tillägg för tolk rapporteras för dessa vårdtjänster.
Kontrollera även extra noga när du skickar in fil till landstinget/regionen första gången med de nya ersättningarna att filen stämmer. Rapporteringsanvisningar finns att läsa på Vårdgivarguiden.

 • Vårdtjänst: Enskilt besök telefon, (25441)
  KVÅ-kod XS012.
  Ersättning 90 kr (ej bekräftat. Kan komma att uppdateras)
 • Vårdtjänst: Enskilt besök chatt, (25442)
  KVÅ-kod XS003 OCH ZV051.
  Ersättning 90 kr (ej bekräftat. Kan komma att uppdateras)
 • Vårdtjänst: Enskilt videobesök, kort (0-19 min) (25443)
  KVÅ-kod UX007 OCH en av ZV201, ZV202.
  Ersättning 90 kr
 • Vårdtjänst: Enskilt videobesök, normal A (20-39 min) (25444)
  KVÅ-kod UX007 OCH en av ZV203, ZV204.
  Ersättning 225 kr
 • Vårdtjänst: Enskilt videobesök, normal B (40-59 min) (25445)
  KVÅ-kod UX007 OCH en av ZV205, ZV206.
  Ersättning 495 kr
 • Vårdtjänst: Enskilt videobesök, resurskrävande (≥ 60 min) (25446)
  KVÅ-kod UX007 OCH en av ZV211, ZV212 osv.
  Ersättning 581 kr

Ersättning

Kontrollera att upplagda ersättningar gäller dig. Vi har lagt in ersättningar motsvarande 75 % av de fysiska besöken. Kontakta oss om din ersättning uppgår till 60 % av fysiska besök.

 • Att mottagningarna inom vårdvalen PrimärvårdsrehabiIitering, Specialiserad fysioterapi, Logopedi och Intensivträning för personer med rörelsenedsättning ges möjlighet att utföra samtliga typer av fysiska besök med digitala besök. Ersättningen uppgår till 75 % av de fysiska besöken i enlighet med gällande FFU.
 • Att mottagningarna inom vårdvalet Specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom ges möjlighet att utföra samtliga typer av fysiska besök med digitala besök. Ersättningen uppgår till 60 % av de fysiska besöken i enlighet med gällande FFU. Detta gäller även bedömningsdelen.
 • Att leverantören för Psykosociala habiliteringsinsatser ges möjlighet att utföra samtliga typer av fysiska besök med digitala besök. Ersättningen uppgår till 75 % av de fysiska besöken i enlighet med gällande FFU. Observera att ersättningen för distanskontakt i gällande FFU kvarstår.

2020-03-16

Fakturerat/betalt på annat sätt: I besöksbilden kan du sätta och ångra att patientavgift och ersättning fakturerat/betalt på annat sätt. Det finns även möjlighet att sätta besök till fakturerat/betalt på annat sätt direkt från tidbok genom att högerklicka på bokningen och välja Markera som fakturerat/betalt på annat sätt.

Drag & drop av länkad fil till journalen: Nu kan du dra och släppa en fil på aktuellt notat för att spara ett länkat dokument. Släpp filen på den gråa ytan enligt bild.

Filer som inte är skickade till Regionen: När du loggar in visas en varning om det finns filer som inte är skickade till Regionen. Du hittar dina filer och under Landsting | Sändningar. Om fil är skickad, markera filen och välj Markera fil som hanterad/skickad. 

Summeringen på kontantfaktura: Summeringen på kontantfakturor/kvitto visar tydligare att inget ska betalas.

Benämning på kontantfaktura: Du kan välja ett annat namn på kontantfakturor t.ex. Kvitto som används på kontantfakturor och e-post. 

2020-03-02

Receptionist kan ta bort registrerad betalning: Nu kan receptionister själva ta bort felregistrerade betalningar.

Återkommande schemaläggning: Möjlighet att ange olika upprepningsintervall för både dag och vecka vid registrering av återkommande schemaläggningar. T.ex. dagligen, varannan dag, var tredje dag, veckovis, varannan vecka eller var tredje vecka o.s.v.

Slutdatum på försäkringsärende: Nu kan slutdatum anges på försäkringsärende.

Anteckning på ärende 4 000 tecken: Ärendeanteckning/behandlingsplan/mål på ärende kan nu innehålla 4 000 tecken.

Val av tid: Flera tider såsom 55 minuter är tillagda vid val av längd i t.ex. bokning, schemaläggning och behandlingstyp.

2020-02-17

Registrera betalning för företag- och försäkringsbesök: Nu kan ni registrera betalningar för företag- och försäkringsbesök i receptionen. Vid försäkringsbesök måste ett försäkringsärende skapas och kopplas till besöket. Försäkringsärendet kan skapas innan eller i samband med registreringen av betalningen eller besöket.

Bokning: Bokningar kan nu markeras som "Ej upptagen". Detta möjliggör dubbelbokningar via t.ex. webbtidboken då tiden anses som bokningsbar.

2020-02-12

SMS-påminnelse helger: För att inte störa patienter för tidigt på helger skickas nu SMS-påminnelser klockan 10:00 istället för 08:00 på helger.

Varning oskickad landstingsfil till ARV: För att minimera risken att fil inte skickas till landstinget visas en varning om oskickade landstingsfiler finns. Varning visas och sändningslistan öppnas. De oskickade filerna visas med varningsfärg. Om du får varningen kontrollerar du om filen är skickad till landstinget och markerar filen som skickad /hanterad.

2020-01-27

Uppdatera besök: Klinikadministratörer kan uppdatera andra behandlares besök.

Uteblivet besök Kronoberg: Från och med årsskiftet debiteras 200 kr för uteblivet besök i Region Kronoberg. Vi har uppdaterat ersättningskoden för uteblivet besök i Region Kronoberg.

Patientavgift Uppsala: Från och med årsskiftet ändras patientavgiften från 110 kr till 260 kr i Region Uppsala. Vi har uppdaterat avgiftskoden för normalbesök i Region Uppsala.

Moms på faktura: Företagsfakturor visar nu priset utan moms. Summeringen är oförändrad.

Kundnummer på faktura: Kundnummer visas på företagsfakturor.

Maxbelopp på artiklar: Maxbelopp på artiklar utökat till 999 999,99 kr.

2020-01-09

Nya tak för 2020: Nu är årets nya tak för Nationella taxan uppdaterade. Gå in på Inställningar | Administrera klinik | Landstingsavtal och kontrollera att dina tak stämmer. Om taken inte stämmer så kontakta supporten så hjälper vi dig.

Kontaktregistrering i patientöversikten: Nu kan du se patientens alla kontaktregistreringar i patientöversikten. Klicka på Notat i trädvyn och en lista med notat sorterade på behandlare och en lista med notat sorterade på år visas.

Region Örebro: Ändringar av patientavgift till 200 kr, ålder för barn och ungdom nu 20 år samt tillägg av ersättningskod 83 i Region Örebro från och med 2020-01-01.

E-frikort i Sörmland och Kronoberg: Nu är integration till e-frikortstjänsten tillgänglig även i Region Sörmland och Region Kronoberg. Läs mer här, https://support.antwork.se/x/dQDbAg

Klinikens e-postadress på faktura: Ny klinikinställning "Skriv ut klinikens e-postadress" som styr om klinikens e-postadress ska skrivas på fakturan.

Dölj patientens namn på faktura-/inbetalningsjournal: Ny klinikinställning "Dölj patientens namn på faktura-/inbetalningsjournal" som styr om patientid ska visas på fakturajournal och inbetalningsjournal istället för patientens namn.

Menyval i tidbok: Nu kan du välja om du vill se generella menyval såsom Uppdatera, Patientöversikt och Frikort när du högerklickar på en bokning. Som standard visas inte de generella menyvalen då de finns tillgängliga uppe i vanliga meny samt att flera av menyvalen har kortkommandon, https://support.antwork.se/x/oID_/

Inställningar | Användarinställningar | Tidbok | Visning | Visa generella menyval för bokning.

Besök med fel takbelopp: Besök som har registrerats felaktigt med normal ersättning kan uppdateras till reducerade ersättning. Markera ett eller flera skickade landstingsbesök och välj "Ändra till nästa reducerade ersättning".

2019-12-15

Nationella taxan: Nu ska alla kliniker som har nationella taxan vara uppdaterade med de nya taxorna för 2020. Gå in under Inställningar | Ersättningskoder och kontrollera att ni har de nya taxorna upplagda från och med 2020-01-01.

Kontakta oss gärna om det är taxor som inte är uppdaterade så att vi kan korrigera dem centralt.

Följande avtalskategorier har taxor upplagda för 2020 men med 2019 års taxor som ni själva måste uppdatera manuellt. Läs mer här, https://support.antwork.se/x/ToD1

 • Läkare
 • Vårdgivare med specifika avtal som t.ex. naprapater i Kronoberg.


Betalning i reception: Nu har vi förbättrat hanteringen av betalning i reception.

 • När receptionisten har tagit betalt blir bokningen gulmarkerad i tidboken. 
 • Behandlaren registrerar sitt besök genom att dubbelklicka på bokningen och spara besöket.
 • Bokningen blir grönmarkerad i tidboken.

 • Om du vill arbeta på det gamla sättet kryssar du i Inställningar | Användarinställningar | Besök | Registrering | Besöksregistrering av receptionist. Då registreras besöket klart såsom om behandlaren själv hade registrerat besöket och bokningen blir direkt grönmarkerad i tidboken.

2019-12-10

Patientanteckning: Nu finns det både gemensamma och privata patientanteckningar. För er som jobbar i egna SGX-installationer syns bara gemensamma patientanteckningar om patienten har en anteckning sedan tidigare. 

2019-12-06

Ändrat utseende i journalen: Listan med journalnotat på höger sida i journalen har ändrat utseende men fungerar i övrigt som vanligt.

Personliga systemnotat: Nu kan du välja om systemnotat ska skapas som vanliga notat som du kan redigera och signera själv. Notera att inställningen endast gäller för användare med signeringsrätt. Inställningar | Användarinställningar | Journal | Arbetssätt | Personliga systemnotat.

Utskrift av fakturor eller fakturasammanställning: Om du markerar flera fakturor i fönstret Fakturor får du valet att skriva ut alla fakturor separat eller som en fakturasammanställning.

E-posta fakturor eller fakturasammanställning: Om du markerar flera fakturor i fönstret Fakturor får du valet att e-posta alla fakturor separat eller som en fakturasammanställning.

Journalutskrift: Nu kan du välja att skriva ut ett specifikt notat.

Bifoga filer: Möjlighet att bifoga filer när du skickar e-post. Meddelande | Skicka e-post.

Inkommande remiss: Val att ange ankomstdatum på inkommande remiss.

Remittent: Om du har en remittent kopplad till uppgiften kan du nyttja remittentens uppgifter i mallar, brev och andra ställen där du kan använda ersättningsfält. Öppna listan med ersättningsfält, ställ muspekaren där du vill att texten ska hamna och dubbelklicka sedan på raden vars värde du vill ha ut. Exempel [Remittent.Namn]

Visa bara förnamn i tidbok: Användarinställning för att visa förnamn istället för patient-ID när du väljer att dölja patientnamn och notering i tidboken. Inställningar | Användarinställningar | Tidbok | Dölj patientnamn.

2019-10-22

Vi har åtgärdat några av de fel som uppstod i och med rättstavningen. Möjlighet att använda punktlista, färgen på länkar och färger i text.

I och med rättstavningen har vi tyvärr varit tvungna att ändra några kortkommandon. Kortkommandon ser du när du håller muspekaren över ikonen.

 • Signering Ctrl + Shift + S
 • Blanketter Ctrl + Shift + B 
 • Patientanteckning Ctrl + Shift + A
 • Id-kontroll Ctrl + Shift + I
 • Signeringslista Ctrl + Alt + Shift + S

Återstående punkter som vi jobbar på är indentering bland annat med punktlistan.

2019-10-20

Rättstavning: Nu finns rättstavning tillgänglig i journalen och vissa andra textfält. Du kan slå av och på rättstavningen genom att högerklicka i textrutan.

Notifiering i webbtidboken: Flera val för notifiering vid bokning och avbokning via webbtidboken. Inställningarna anges för tidbokens behandlare. Om du har flera tidböcker gäller inställningarna för samtliga tidböcker. Du hittar inställningarna under Inställningar | Användarinställningar | Tidbok | Webbtidbok - notifiering.

Återkommande schemaläggningar: Förbättring av återkommande schemaläggningar. Vid redigering och borttag av återkommande schemaläggning kan du välja mellan att hantera den valda förekomsten eller hela serien.

Boka patient i annan tidbok: Nu kan du boka in en inbokad patient i annan tidbok. Högerklicka på bokningen och välj "Boka patient i annan tidbok". Detta kan vara användbart om patienten ska vidare till en annan behandlare.

Skapa fil till region: Om du har anmärkningar på besök när du skapar filen till regionen kan du avbryta, korrigera besöket och sedan välja att skapa fil till regionen igen. En anmärkning kan t.ex. bero på att diagnos eller personnummer saknas i regioner som kräver detta.

2019-09-24

Tisdag 24/9 hade CGI ett oplanerat driftstopp i e-Frikort mellan ca kl 11:00 – 11:30. Du bör kontrollera att registreringar till e-Frikort vid den tiden blev OK.

2019-09-13

Registrera återbud och uteblivet besök i receptionen: Nu kan receptionister registrera och ta betalt även för återbud och uteblivet besök. 

Webbtidbok: Användarinställning för att spärra bokning av morgondagens tider innan ett visst klockslag. Du kan endast ange heltimmar. I exemplet nedan kan patienter inte boka tid innan klockan 09:00 nästkommande dag efter klockan 17:00 innevarande dag.


2019-09-07

Kalender: Registrerade besök med reducerad avgift visas nu med "F+" för att skilja dem från frikortsbesök som även fortsättningsvis markeras med "F".

Skanning: Nu finns en helt omarbetad version av skanningsfunktionen som förhoppningsvis löser de problem som funnits med den gamla versionen. Den nya hanterar att skanna flera sidor automatiskt om du har en dokumentmatare, även dubbelsidig skanning ska hanteras (om din skanner har denna funktion).

Val av skanner och färg/svartvitt bibehålls och du ska slippa se så många "fönster" när du skannar fler sidor. Du kan också ändra ordning på de skannande sidorna och radera ev. sida som inte blev bra.

Då hanteringen av skannern är problematisk så finns den gamla versionen tillsvidare också kvar.
2019-08-12

Dagens bokningar: Nu kan du som hanterar flera tidböcker få dagens alla inbokade patienter sammanställda i ett och samma fönster, Dagens patienter (Ctrl + D). Dubbelklicka på patienten i listan för att komma till bokningen i respektive tidbok eller högerklicka för att få tillgång till några utvalda funktioner som Patienten har anlänt. Funktionen är tänkt att utökas med ytterligare information och funktion. Mejla gärna in dina önskemål till support@antwork.se.


Patientens namn och personnummer på fakturor: Val om patientens namn och personnummer ska skrivas ut på faktura. Inställningen gäller privatfakturor. Inställningar | Klinikinställning | Fakturering & betalning | Skriv patientens namn på faktura/Skriv patientens personnummer på faktura. För företag gäller inställning på respektive företag. Den inställningen hittar du under Arbeta med | Företag.

Behandlarens namn och titel på fakturor: Val om behandlarens namn och titel ska skrivas ut på faktura. Inställningar | Klinikinställning | Fakturering & betalning | Skriv behandlarens namn på faktura.

Fakturering med decimaler: Nu kan du vid försäljning av produkter fakturera även antal med decimaler.


Automatisk kreditering av faktura vid borttag av besök: När du tar bort ett besök som är fakturerat får du en fråga om du vill kreditera fakturan.

Skriv ut flera separata fakturor från fakturaöversikten: Vid markering av flera fakturor kan du välja om du vill skriva ut varje faktura separat eller som en fakturasammanställning. Du får frågan "Vill du skriva ut en fakturasammanställning? Om nej så skrivs varje vald faktura ut separat".

BIC/IBAN: Du kan ange BIC och IBAN på kliniken under Inställningar | Administrera klinik | Vårdgivare. Informationen visas i sidfoten på fakturor.


2019-06-25

Angående GVR, sjukgymnaster/fysioterapeuter i vårdvalet

Nu kan du även ange standard KVÅ-kod för enkelt arvode, se Inställningar | Klinikinställningar | Besök | Landstingsbesök.
Om du inte väljer en annan kod kommer ZV204 att föreslås.


2019-06-20

Ändra uppgifter på redan skickat regionbesök: Nu kan du enklare ändra uppgifter på redan inskickade regionlandstingsbesök. Läs mer under "Ändra uppgifter på inskickat regionbesök".


Faktureras på annat sätt: Besök med patientavgift eller ersättning som inte ska faktureras i SGX kan nu markeras som betalda. Markera besöket i Ofakturerade besök och välj ikonen "Faktureras/betalas på annat sätt". Patientavgiften eller ersättningen sätts som betald och besöket anses som fakturerat. Notera att ingen faktura skapas i SGX och besöket inkluderas inte heller i bokföringsunderlag.


Flagga på företag "Faktureras på annat sätt": Om du har företag eller försäkringsbolag som du alltid fakturerar på annat sätt kan du markera "Faktureras på annat sätt (fakturering sker i annat system)". Då sätts ersättningen automatiskt som betald i SGX och besöket kommer inte upp i listan Ofakturerade besök. Flaggan hittar du på respektive företag.


2019-04-28

Tidschema: Nu finns det möjlighet att använda tidschema och schemalägga dina bokningsbara tider i tidboken. Se film under Utbilningsfilmer eller läs mer här >>

Webbtidbok: Från och med den 1:a maj har du möjlighet att lägga ut dina bokningsbara tider i en webbtidbok så att dina patienter själva kan boka sina tider på internet >>

Radera patienter med och utan behandlingsuppgifter: Möjlighet för systemadministratörer att söka fram och radera patienter med och utan behandlingsuppgifter. Se film under Utbilningsfilmer eller läs mer här >>. Om ni inte har tillgång till funktionerna, som ni hittar under Kontroller | Radera patienter, så behöver ni kontakta oss.

Uppdaterade ersättingskoder för aktoriserade: Nu ska alla nya taxor för aktoriserade i Stockholm vara uppdaterade. Gå in under Inställningar | Ersättningskoder och kontrollera att ni har de nya taxorna upplagda från och med 2019-05-01. 


2019-03-25

VäntelistaDu kan nu lägga in patienter utan personnummer, d.v.s. utan att de är inskrivna i SGX.


2019-03-18

Tidkort: Tidkortet med patientens bokningar kan nu öppnas från patientregistret, patientöversikten och från kalendern.

Fysio-X: Flera övningar kan nu markeras när du väljer övningar. Markera flera genom att hålla ner CTRL-knappen och markera med musen.

Påminnelse om ofakturerade besök: Du kan välja att få en fråga om du vill samfakturera patientavgift med patientens tidigare ofakturerade besök när du registrerar besök. Inställningar | Användarinställning | Fakturering & betalning | Betalning | Samfakturering av obetald patientavgift.

Sök patient via skadenummer: Nu kan du söka försäkringspatienter via deras skadenummer i Söka patient.

Standardkommunkod: Val att ange en standardkommunkod vid registrering av patient. Inställningar | Användarinställning | Allmänna | Patientregistrering | Standardkommun.

Kommunkod: Kommunkod är numera bara obligatorisk på landstingsbesök.

Skapa ärende: Du kan välja bort frågan om att skapa ärende för patient vid nyregistrering av patient. Inställningar | Användarinställning | Allmänna | Patientregistrering | Skapa ärende.

Skapa försäkringsärende: Du kan välja att få fråga om att skapa ett försäkringsärende för patient vid nyregistrering av patient. Inställningar | Användarinställning | Allmänna | Patientregistrering | Skapa ärende.

 Kopiera pesonnummer: Kameran är nu tillbaka i patientregister och bokningskalender. Kopierar personnummer i formatet: yyyymmddnnnn.


2019-02-27

Takbelopp för 2019: Takbeloppen för Nationella taxan 2019 är nu uppdaterade. Kontrollera att dina takbelopp och beloppet Överfört från tidigare stämmer. Återkom till oss om de inte stämmer så åtgärdar vi det. Läs mer här.

Kommunkod ej obligatorisk: Kommunkod är numera endast obligatorisk på landstingsbesök.


2019-02-18

Kopiera och klipp ut text i journalen: Klicka på ikonerna Kopiera eller Klipp ut eller högerklicka på vänster eller höger sida i journalen och välj Kopiera. Om du har markerat text kopierar eller klipper du ut den markerade texten annars hela notatets text.

Skapa brev från journalen: Högerklicka på vänster eller höger sida i journalen och välj Skapa brev. Om du har markerat text får du med dig den markerade texten till brevet annars får du med dig hela notatets text.

Navigering i tidboken: Använd Ctrl + piltangenterna för att scrolla upp, ner, nästa och föregående.

Skicka in vikariers fil till landstinget: Nu kan du som vikariatgivare skicka in din vikaries fil till landstinget. Som vikarie tilldelar du behörigheten Vikariatgivare till vikariatgivaren under Inställningar | Administrera klinik.

2019-02-11

Ändra notatdatum: Val att ändra felaktiga notatdatum, läs mer här under Ändra notatdatum.

Skapa framtida notat: Möjlighet att skapa framtida notat. Framtida notat kan dock inte signeras förrän notatdatumet har infallit.

Ångra makulering: Du kan ångra makulering av ett besök, läs mer under Ångra makulering av besök.

Välj diagnos direkt i journalen: Nu kan du välja diagnoser direkt i journalen och välja om besök eller ärende ska uppdateras med de valda diagnoserna. Diagnoserna skrivs ut där muspekaren står och om du har markerat text ersätts den markerade texten. Läs mer här, Uppdatera diagnoser i journal.


Hämta diagnos och KVÅ: När du väljer en diagnos eller en KVÅ skrivs texten ut där muspekaren står. Om du har markerat text ersätts den markerade texten. Besök eller ärende uppdateras inte med vald diagnos. 


Reservnummer SLL: Hantering av reservnummer även för SLL.

Ändra besökstyp: Möjlighet att ändra besökstyp på ett redan registrerat besök. 

Visa besökskategori: Möjlighet att välja om andra besök än landstingsbesök ska visas med sin besökskategori i patientöversikten. Inställningar | Användarinställningar | Patientöversikt | Visning | Visa besökskategori.

Dölj makulerade besök: Möjlighet att välja bort att visa makulerade besök i patientöversikten. Inställningar | Användarinställningar | Patientöversikt | Visning | Visa makulerade besök.


Standardbokningar i tidbok: Du kan skapa standardbokningar med valfria texter, färger och tecken. Standardbokningar kan läggas ut som en eller flera bokningar. Notera att egen vald färg i vänsterkant inte syns för bokningar med registrerade besök.

Tidbok: Möjlighet att även ange färg på vänster- och högerkanten på bokning. Notera att egen vald färg i vänsterkant inte syns för bokningar med registrerade besök. 

Återbud och uteblivet besök: Återbud och uteblivet besök kan registreras direkt från Tidboken. Högerklicka på bokningen.

2019-02-03

Utbildningsfilmer: Nu har du tillgång till utbildningsfilmer i SGX. Du hittar tillgängliga filmer under meny Utbildningsfilmer.

Kassarapport: Kassarapporter för att t.ex. stämma av dagskassan är nu tillgängliga för receptionister på kliniker där betalning av receptionist innan besök är tillåtet. 

Spara inställningar: Inställningar sparas numera automatiskt när du ändrar värdet på en inställning och du behöver inte som tidigare välja Spara.

2019-01-25

Telefonrådgivning: Telefonrådgivning har nu fått en egen besökstyp.


Telefonrådgivning: Telefonrådgivning skrivs till notatet efter besöksregistrering, detta kan stängas av via en inställning. Inställningar | Klinikinställningar | Journal | Telefonrådgivning | Journalför telefonrådgivning

Patientsökning: Om du inte har för många patienter kan du nu söka bland samtliga patienter utan att ange 3 tecken.

Återbud/Uteblivet besök: Du kan nu skapa ytterligare patientavgiftskoder, detta för att enklare hantera olika skäl eller avgifter.

2019-01-16

Ingen registrering av betalning till e-frikort: Om du inte vill registrera patientavgiften till e-frikort när du registrerar ett besök kan du slå av detta under Inställningar | Klinikinställningar | Besök | Landstingsbesök - registrering | Föreslå registrering av betalning till e-frikort

Fascial Manipulation Assessment: Du kan fylla i statusen under Status | Scores | Fascial Manipulation Assessment eller skriva ut statusen som en tom PDF eller Excel under Blanketter | Utskrift av tom blankett. Efter att du har fyllt i statusen kan länka in dokumentet under Status | Länka dokument.

Skicka SMS och e-post till grupp: Möjlighet att skicka SMS och e-post till grupp. Arbeta med | Grupper.

2019-01-02

Besöksstatistik: Besöksstatistik innehåller antal avslutade ärenden under perioden, diagnosstatistik, m.m.

Livsstilsfrågor: Ny statistikrapport för livsstilsfrågor.

Förhandsgranska brev utan att spara: Nu kan du förhandsgranska brev utan att spara brevet. Brevet öppnas som pdf.

Högermeny för journalnotat: Nu har du flera menyval att tillgå genom att högerklicka på ett journalnotat i journalen. Beroende på notatets innehåll visas olika alternativ.

 • Kopiera.
 • Kopiera utan formatering.
 • Ändra felaktigt notatdatum. Om inget notatdatum kunde fastställas vid konverteringen får notatet datum 1902-01-01.
 • Ändra felaktigt signeringsdatum. Om inget signeringsdatum kunde fastställas vid konverteringen får notatet signeringsdatum 1902-01-01. 
 • Flytta notat till annan patient. Felaktigt registrerade notat kan flyttas till korrekt patient. Flytten loggas.
 • Historik.

Varning dubbelbokning: Varning om dubbelbokning av patient i samma kalender på samma dag. 

Skicka SMS och e-post till företag: Möjlighet att skicka SMS och e-post till ett eller flera företag. Arbeta med | Företag.

Skicka SMS till grupp: Möjlighet att skicka SMS till alla medlemmar i grupp som har godkänt kommunikation via SMS/e-post och som har ett giltigt mobilnummer. Arbeta med | Grupper | Grupp | Markera medlemmar | Välj Skicka SMS.

Fysio-X mallar: Spara övningar som mallar och använd när du skapar träningsprogram för patient. Du kan använda flera mallar i samma träningsprogram. 

2018-12-16

Reservnummer: Reservnummer med formatet YYMMDD-AAAA kan nu registreras för patienter som saknar personnummer, I Region Skåne redovisas även dessa i landstingsfilen (Priva). 

Journalutskrift: Vid utskrift ges nu enkelt möjlighet att välja husläkaren eller remittenten som mottagare.

Besökslistan: Listan över patientens besök innehåller nu även ev. fakturanummer.

Fakturering/betalning: Möjlighet finns nu på besöket att välja att fakturering/betalning sker på annat sätt än via SGX. Besöket kommer då att markeras fullbetalt direkt. Faktura/kvitto/bokföring kommer INTE kunna tas ut ur SGX. Ev. landstingsbesök kommer dock att redovisas som vanligt mot landstinget. 

2018-12-11

Tidbok: Möjlighet att ställa in radhöjd på period i tidboken för ett luftigare eller kompaktare utseende. Inställningar | Användarinställningar | Tidbok | Höjd på period.

Blanketter: Andra fönster kan nu öppnas samtidigt som du fyller i blanketten, det blir enklare att kopiera text från t.ex. journalen. Om du skapar en ny blankett från en öppnad blankett ges möjlighet att kopiera med sig tidigare information. 

Fakturor: Bättre filtrering/sökfunktionalitet i fakturabilden. 

Radera patient från bokningHögerklicka på bokningen och välj "Avboka patient" för att ta bort patienten men bibehålla bokningsslotten.

Kreditering av faktura: Vid kreditering av betald faktura ges nu möjlighet att direkt registrera återbetalning/korrigering.

Kommun på patient: Kommun är inte längre obligatorisk på patient. Dock måste du fortfarande ange kommun vid besöksregistreringen. Kommun kommer på sikt bara vara obligatorisk på landsting/regionsbesök. 

Läkare: Nu kan du inaktivera inaktuella läkare i läkarregistret.

AdressutskriftUtskrift av adresser (patient, företag, läkare, kontakter) kan nu göras direkt på kuvert.

Direktutskrift: Faktura, brev mm kan nu skrivas ut direkt utan att först visas som PDF. Separat val för att visa PDF finns.

2018-12-03

Visa starttid på bokningEfter önskemål kan man visa starttid direkt i bokningsrutan i tidboken. Inställningen gör Du under Inställningar | Användarinställningar | Tidbok.

Ta bort hela bokningsserier: Nu kan du tar bort en bokning och kommande bokningar i en bokningsserie för alla eller en klinik. OBS! Detta gäller bara bokningsserier skapade från och med föregående version.

2018-11-26

Rapport Kundfordran: Ny rapport med sammanställning av kundfordringar, Ekonomi | Kundfordran.

Visa personnummer och/eller mobilnummer i kalendern: Efter önskemål kan man visa personnummer och/eller mobilnummer direkt i bokningsrutan i kalendern. Inställningen gör Du under Inställningar | Användarinställningar | Tidbok.

Skapa heldagsbokningar: Möjlighet att skapa längre bokningar i tidboken.

Frikortsuppgifter uppdateras på besöksregistrering: Om du har en pågående besöksregistrering och matar in ett nytt pappersfrikort uppdateras besöksregistreringen med frikortsuppgifterna.

Spara filer på skrivbordet: Du kan komma åt dina filer som du hanterar i SGX i mappen SGX-filer på skrivbordet. Filerna tas bort när du stänger SGX.  

Ändra meddelande på faktura: Öppna Fakturor. Klicka på ikonen Ändra meddelande på faktura.

image-2018-11-22-23-16-57-111.png


Ange rabatt på patientavgiften: Möjlighet att även ange rabatt på patientavgift vid fakturering.


Swish QR-kod: Nu finns åter möjlighet att skapa en Swish QR-kod för din kontantfaktura. QR-koden visas på skärmen och patienten kan med Swish-appen på sin mobil scanna koden och betala kontantfakturan direkt utan att behöva mata in uppgifterna manuellt.

Du kan även skapa och skriva ut en Swish QR-kod för en specifik patientavgift som patienterna sedan kan scanna av, https://www.getswish.se/qr/2018-10-26

Remissvar: Biträden kan registrera remissvar åt remittenter. Remittenterna måste vara behandlare och måste själva signera journalnotatet. Både den som har registrerat remissvaret och den registrerade remittenten kan uppdatera och ta bort remissvaret tills det är signerat.

Öppna journal: Om du håller nere musknappen i 2 sekunder på en patient i t.ex. kalendern eller patientregistret öppnas patientens journal.

Uppdatera ärende med flera behandlare: Nu kan du ändra besvärsdebut, kontaktdatum och avslutat på ärenden med flera behandlare.

Alla får ändra gemensamma mallar: Val om alla användare ska kunna lägga till, ändra och ta bort gemensamma mallar, Arkiv | Systemadministration | Systeminställningar | System | Allmänt | Alla får redigera gemensamma mallar.


2018-10-19


(Alt + F) för att växla mellan öppna fönster.


Utskrift telefonlista: Flera val för utseende.


Utskrift internpostmeddelande.


Påminnelser: Det går nu att visa hela klinikens påminnelser.


2018-10-14

Inloggning: Vi har jobbat ytterligare med inloggningen. Kontakta oss gärna om du blir utloggad flera gånger per dag utan inaktivitet.

Fler yubikeys per användare: Nu kan du ange flera yubikeys per användare för att t.ex. ha en hemma och en på jobbet eller för att ha en extra som backup. 

Taxa och patientavgifter för landstingsbesök: För att kunna möta upp krav från olika landsting och ersättningsavtal har vi utökat valen av avgiftskoder i klinikinställningar. Var god kontrollera att dina avgiftskoder stämmer, Inställningar | Klinikinställningar | Besök | Landstingsbesök. Återkom gärna om dina inställningar är fel så att vi vet vilka inställningar som gäller för dig.

Utgående remiss: Biträden kan registrera utgående remisser åt remittenter. Remittenterna måste vara behandlare och själva signera journalnotatet. Både den som har registrerat den utgående remissen och remittenten kan uppdatera och ta bort remissen tills den är signerad.

Boka patient på bokad tid: Nu kan du boka en patient på en redan bokad tid utan patient. Markera en patient | Välj (Ctrl + K) | Klicka på bokningen, t.ex. en tid reserverad för nybesök | Patienten bokas på bokningen.

Flytta bokning: Nu kan du flytta en bokning med (Ctrl + X). Markera bokningen | Välj (Ctrl + X) | Du får med dig bokningen precis som med (Ctrl + C) | Klicka i tidboken dit du vill flytta bokningen.

Utskrift av Fysio-XVid utskrift av Fysio-X kan du kan välja skalning mellan 50-150%. 

Utskrift av PDF: Vid utskrift av PDF kan du välja liggande eller stående utskrift samt om det ska vara streck mellan raderna. 


2018-10-08

Inloggning: Vi har förbättrat inloggningen och du som har instabilt internet ska inte bli utloggad lika ofta som tidigare. Tyvärr så kan ändringen medföra att du kan få en del fel i och om att du byter till den nya versionen. Om du får fel startar du om SGX.

Stäng av att notat skapas automatiskt vid besöksregistrering: Om du journalför innan du registrerar dina besök kan du stänga av att notat skapas automatiskt vid besöksregistrering. Inställningar | Användarinställningar | Journal | Besök | Skapa journalnotat automatiskt | Nej.

Tooltip ovanför bokningar och bokningsbara tider: Nu kan du välja att visa tooltipen med datum och tid ovanför bokningar och bokningsbara tider. Passar bra för dig som har extra förstoring och endast ser delar av kalendern.

Ingen bekräftelse vid flytt av bokning: Nu behöver du inte längre bekräfta flytt av bokning. Om du flyttar en bokning av misstag kan du titta i loggen på bokningens föregående datum och tid. Högerklicka på bokningen och välj Visa händelselogg.

Borttag av läkare: Möjlighet att ta bort läkare om hen inte är kopplad till någon patient.

Mottagare på utgående remiss: Nu kan mottagarens adress på utgående remiss hämtas från både läkare och adresser.

Utskrift journal/remiss: Vi har bytt plats på patient och mottagare för att mer likna utskrifter från andra journalsystem.

Samlingsräkning för Skåne/Priva: Samlingsräkning för Skåne/Priva uppdaterad.

Internpost Reception: För att få tillgång till Internpost Reception krävs behörigheten Internpost Reception. Alla receptionister får automatiskt denna behörighet.2018-10-03

Förenklad hantering av Kontantfakturor/Kvitton, se här >>>


Det syns tydligare vilken patients journal Du arbetar med, se här >>>Vi hoppas det skall minska risken för att skriva journalnotat på fel patient. Sista kollen: när Du signerar ser Du patientens namn:


Nu skapar SGX "öppenvårdsfil" i Södermanland.2018-09-24

Utökad sökning och filtrering i Patientregistret. Sökning och filtrering av både aktuella patienter och alla patienter, läs mer här.

Sök patient. Sökning på patient med hela personnummer. En funktion som lämpar sig för att receptionister och andra som arbetar med ett större antal patienter, läs mer här.

Byte av klinik vid aktivering av kalender. När du arbetar med en kalender väljs automatiskt kalenders klinik.

Överlappande bokningar i kalender. Förbättrad visning av överlappande bokningar med perioder mer än 25 minuter.2018-09-16

Kostnad för Mobilt BankID. From 1 oktober kommer Mobilt BankID att kosta 50 kr inkl. moms per användare och kalendermånad, läs mer här

Val av klinik vid inloggning. Om du är användare i flera kliniker väljer du vilken klinik som du vill arbeta i när du loggar in. Din senast valda klinik är förvald och du trycker Enter om du vill fortsätta arbeta i den valda kliniken. 

Frikortsuppgifter på grupp. Alla gruppmedlemmars frikortsuppgifter visas på gruppen. Frikortsuppgifter och telefonnummer skrivs även ut vid utskrift.

Inaktivera företag. Nu kan systemadministratörer inaktivera företag som inte längre är aktuella. Företagen är då inte längre valbara vid företagsbesök eller som försäkringsbolag i försäkringsärenden.

Slå samman företag. Som systemadministratör kan du slå samman företag som är dubbletter. Företagen måste ha samma uppgifter. Efter en sammanslagning betraktas företagen som ett och samma företag och historiska händelser och uppgifter kommer inte att kunna särskiljas.

Varning vid bakdatering av journaldata. I och med borttag autosignering är det möjligt att bakdatera journaldata. Du kan ställa in om du vill ha en varning om du bakdaterar journaldata äldre än ett visst antal dagar, som standard 14 dagar. Du kan även slå av varningen helt.

Journal stängs automatiskt vid signering. När du signerar journaldata stängs journalen automatiskt om du inte har några osignerade notat.

Snabbkommando för att öka och minska indrag i journalen. Ctrl + O för att öka indrag och Ctrl + Shift + O för att minska indrag.

Fakturera högre belopp. Möjlighet att fakturera belopp högre än 99 999 kr.

2018-09-10

Noteringsfält på faktura. Nu finns det möjlighet att göra en notering på en fakturapost.

Autosignering av notat äldre än 14 dagar borttagen. Nu autosigneras inte längre notat äldre än 14 dagar. På signeringslistan visas dina osignerade notat. Notat äldre än 14 dagar är färgmarkerade. Du kan signera notat direkt från listan eller dubbelklicka på notatet för att öppna patientens journal.Flytta bokning mellan kalendrar. För att flytta en bokning mellan kalendrar behöver du skrivrättigheter i båda kalendrarna. Högerklicka på bokningen som ska flyttas och välj "Flytta bokning till annan kalender". 


2018-09-04

Kopiering av bokning. Vid kopiering av en bokning med patient kopieras inte längre notering med till den nya bokningen. 

Arbeta med flera kalendrar. Om du inte har en egen personlig kalender kan du klicka direkt på kalenderikonen för att lista alla tillgängliga kalendrar som du har behörighet till.

Sökning av kommunkod. Vid sökning av kommunkod listas initialt bara kommunerna i ditt län. Vid filtrering söker du som vanligt i alla län. 

Menyalternativ. För att komma åt menyalterntiv som ligger under ikoner med en pil kan du även högerklicka du på ikonen. Då visas underliggande menyalternativ på samma sätt som när du klickar på pilen. Detta gäller t.ex.  och 


2018-08-31

Kalenderdelning. I SGX-installationer med fler användare kan du välja att ge medarbetarna tillgång till din kalender. Du kan välja att dela så att andra kan titta eller hantera bokningar i din kalender, läs mer. 

Flera kalendrar öppna samtidigt. Man kan ha flera kalendrar öppna samtidigt utan att byta klinik. Detta förutsätter att ni är klinikanvändare eller att kalendrarna är delade.

Patientens adressuppgifter inte längre obligatoriska. Patientens adressuppgifter är inte längre obligatoriska när du registrerar in en ny patient men absolut att föredra.

Organisationsnummer för enskilda firmor visas inte på fakturor. Om du har enskild firma visas inte längre ditt organisationsnummer (personnummer) på fakturorna.

Uppdaterad frikortsinformation på framtida bokningar. När en patients frikortsinformation ändras uppdateras framtida kalenderbokningar med informationen.


2018-08-27

PhysioTools. Nu finns det integration med träningsprogrammet PhysioTools. Markera en patient |  | 

Skanning av flersidigt dokument. Nu kan du skanna in flersidiga dokument. Markera en patient |  | 

Ny roll Ekonomiansvarig. Nu finns rollen Ekonomiansvarig att tilldela på klinik. Rollen har ingen tillgång till patientdata eller funktioner relaterade till behandling av patient.

Se här >>>

 • Se och skriva ut fakturor
 • Hantera betalningar
 • Generera bokföringsrapporter såsom Fakturajournal, Inbetalningsjournal och Kassarapport.


2018-08-24

Journalutskrift av osignerade notat. Nu kan du välja om du även vill ha med osignerade notat vid journalutskrift. Om det finns osignerade notat får du frågan "Valda notat innehåller osignerade notat, vill du även skriva ut dessa?.

Välj eller snabbregistrera ärende. Vi har försökt att förbättra val av ärende.

 • Minimera frågan om val av ärende för er som jobbar i egna installationer eller använder långa ärenden som sällan avslutas. Hör gärna av dig om du fortfarande upplever att du får frågan för ofta.
 • Även avslutade ärenden visas i listan.
 • Om du väljer ett avslutat ärende får du frågan om ärendet ska öppnas.
 • Om uppgiftens datum fortfarande ligger utanför ärendets period får du frågan om perioden ska utökas.

Extern besöksfakturering. Nu har du som har extern besöksfakturering och inte använder SGX för att ta betalt av patienter och företag möjlighet att helt välja bort fakturering i SGX. Om du gör detta val kan du inte skriva ut kontantfakturor(kvitton) eller fakturor och inte heller få ut kassarapporter eller bokföringsunderlag. Det går inte att ångra valet för passerad period och registrerade besök. Kontakta Antwork support om du är intresserad av mer information.2018-08-18

Om ingen diagnos finns vid första besöket kanske Z019 eller Z008 kan vara ett alternativ.

2018-08-15

Textstorlek på utskrifter: Flera har påpekat att utskrifterna har varit med för liten textstorlek. Detta är nu åtgärdat för t.ex. brev och journal. 

Flytta uppgifter mellan ärenden: Nu kan du flytta uppgifter så som besök och statusar mellan patientens ärenden med dra-och-släpp (drag and drop) i Patientöversikten. Markera uppgiften som du vill flytta genom att klicka på uppgiften i trädvyn.  Dra uppgiften till ärendet som du vill flytta uppgiften till utan att släppa musknappen. Släpp musknappen när du har markören på ärendet. Om uppgiftens datum är utanför ärendets period kan du välja att utöka ärendets period. Se här >>>

Signera notat direkt utan att spara: Nu kan du signera ett notat direkt utan att du först behöver spara notatet. 


2018-08-13

Logga in med Mobilt BankID: Nu kan du logga in i SGX med Mobilt BankID. Tjänsten kommer att vara gratis under augusti och september så passa på att testa att logga in.

 1. Logga in som vanligt i SGX och ange ditt personnummer under Inställningar | Administrera användare 2. Nästa gång du loggar in i SGX kan du använda Mobilt BankID. Klicka på fliken Mobilt BankID. Mata in ditt personnummer och klicka på knappen Logga in. 


2018-08-07

Ett aktivt val för åtkomst av ytterligare journalanteckningar: När du öppnar en journal visas endast dina egna notat även om du arbetar inom samma vårdgivare eller att patienten har samtyckt till delad journalföring. Om situationen kräver och du anser att du har rätt att ta del av ytterligare journalanteckningar klickar du på den röda knappen med antal dolda notat. Då visas alla journalnotat som du har behörighet att se. Åtgärden loggas.


Taxa, patientavgift och ersättning: Nu har vi gått tillbaka till de ursprungliga benämningarna taxa, patientavgift och ersättning. Dessa hittar du bl.a. i besöksregistreringen.


Internt kliniknamn: För er som arbetar på samma mottagning men på olika kliniker eller har två olika kliniker med snarlika namn kan man nu ha interna kliniknamn. Det interna kliniknamnet används endast internt i SGX för att lättare kunna särskilja vilken klinik man arbetar i. Du ändrar under Inställningar, Administrera klinik.

Det interna namnet visas bl.a. längst ned till höger 


Redigerbar taxa, patientavgift och ersättning: När du registrerar privatbesök, återbud eller uteblivet besök kan du ändra taxa och patientavgift vid behov. För att ändra något av beloppen dubbelklickar du på fältet och anger belopp.  För företags- och försäkringsbesök kan du även ändra ersättning.

Kopiera personnummer i kalendern: Nytt kortkommando för att kopiera personnummer i kalendern. Markera en bokning och välj (Alt + C) eller högerklicka på bokningen och välj Kopiera personnummer.


2018-07-27

Behandlingstid på besök: Du kan nu lägga till behandlingstid på besök. Behandlingstiden följer med till journalen om du har valt inställningen, Inställningar  | Klinikinställningar | Journal | Journalför behandlingstid (tidigare Journalför tidslot från bokning).

Standardbehandlingstid på ersättningskod: Om du vill kan du ange standardbehandlingstid på ersättningskoderna. Då kommer vald ersättningskods standardbehandlingstid att sättas automatiskt när du registrerar ett besök. Om ingen standardbehandlingstid finns används tiden från bokningen om besöket registreras från kalendern. Du anger standardtiden under Inställningar, Ersättningskoder, dubbelklicka på koden.Lista inaktiva patienter: Under Kontroller, Inaktiva patienter kan Du lista dina patienter som har pågående ärenden men inte varit på besök sedan valt datum.

Påminnelsefråga när inkommande remiss skapas: När du skapar en remiss får du en fråga om du vill skapa en påminnelse för ex. remissvar.

Nytt uthopp till förbrukningshjälpmedel i hemmet (SLL): Externa länkar | Förbrukningshjälpmedel i hemmet.


2018-07-13

Inställning | Akupunkturnotat på en rad: Du kan bestämma om akupunkturbehandling skall noteras i rad- eller kolumnform i journalen under Inställningar | Användarinställningar | Status | Akupunktur.

Avskrivningskonto 6350: Det finns nu möjlighet att skapa ett inbetalningskonto med kontonr 6350, Förluster på kundfordringar, Inställningar | Konton.


2018-06-11

Yrsel och ostadighet - Dizziness Handicap Inventory (DHI): Statusen "Yrsel och ostadighet - Dizziness Handicap Inventory (DHI)" är tillagd och ligger under  | 

Trötthetsskala - Fatigue severity scale (FSS): Statusen "Trötthetsskala - Fatigue severity scale (FSS)" är tillagd och ligger under  | |  .

Utskrift av Besökslista: Du kan skriva ut besökslistan under  | . Utskriften kan användas vid rapportering till RAPP.


2018-06-08

Utskrift av BATH AS: Du kan skriva ut protokoll av en eller flera BATH AS som ligger inom samma ärende.

Väntelista: Du kan nu lägga till patienter på väntelista. Sök fram en patient via Arbeta med | Väntelista eller lägg till en specifik patient  | 

Utskrift av Patientkort: Du kan skriva ut Patientkort under  | Skriv ut patientkort.

Skapa ny identisk akupunkturbehandling: Du kan skapa en ny identisk akupunkturbehandling på två olika sätt.

Alternativ 1: När du väljer  |  får du en fråga om du vill skapa en kopia på senaste akupunkturbehandlingen om det finns tidigare akupunkturbehandling i samma ärende. 

Alternativ 2:  Du kan öppna en befintlig akupunkturbehandling och välja 2018-05-28

Journalmallar: Du kan ha olika journalmallar för nybesök och återbesök. Se Inställningar, Användarinställningar, Besök:

 


(Alt+ S) signerar journalnotat.


Signeringslistan har fått en knapp för direktsignering.

 • Du kan signera markerad journal med .
 • Du kan markera flera journalen genom att hålla ner Ctrl + klicka på de som skall signeras.
 • Du kan även markera det översta, hålla ner Shift och markera nedåt med piltangent ned.

Buggfix: Förfallodatum på fakturan.

SMS: Under Arkiv, SMS kostnad kan Du se hur Du ligger till med Dina SMS, se här >>>

Diagnoser: Du får en fråga om ingen diagnos är angiven när Du registrerar ett besök.

Radera bokning: En ikon  (Delete) i kalendern för att radera bokning. 

Journalmallar: Det finns nu fler mallar för att importera.

Tidkort:  (Ctrl + T) Du kan skicka tidkort med epost och importera en mall, "Tidkort",  som Du kan redigera enligt tycke och smak. O.B.S! Att mallen måste heta "Tidkort".


2018-05-21

Tidkort  (Ctrl + T) är nu implementerat.  


2018-05-11

Det finns nu plats för fyra underdiagnoser på ärende i patientöversikten.


Du kan avsluta ärende under  och


2018-05-06

Nya val i kalendern: Tidvisare och Kontrast, se här >> under Tidbok, Visning. Om Du har flera fönster öppna i SGX växlar Du enkelt mellan dessa genom att trycka (Ctrl + TAB) (smile)


2018-04-27

Ny knapp i journalen för att skriva remissvar se här >>>


2018-04-25

Angående patientkvitton, se här >>>


2018-04-20

Ny version produktionssatt i natt.

Normalarbetstid tillagd i kalendern.
Möjlighet att ta bort kalenderfilen från bokningsbekräftelsemailet genom en klinikinställning.
För att SMS-påminnelse ska kunna markeras krävs ett svenskt mobilnummer och att SMS är aktiverat .


Status Patientspecifik Funktionell Skala(PSFS) tillagd.


2018-04-13

Om Du vill boka en patient på flera tider kan Du hålla ned Ctrl samtidigt som Du klickar in patienten i kalendern. Patienten finns då kvar i "musen" klar att klickas in i nästa bokningsruta.

Du ser på markören att Du har patienten med Dig . Högerklicka för att "släppa" patienten.


2018-04-09

 • Diagnos kopieras nu automatiskt till nytt besök från tidigare besök eller från ärendet.
 • Besökinformation (besöknr, diagnos, besökets längd etc) skrivs nu överst i notatet (om ett notat är påbörjat men inte signerat)
 • Rättat sommartidsproblem i bokningsbekräftelsen som ibland gjorde att tiden visades fel i Outlook.


2018-04-02

Automatspar i journalen. Finns under Användarinställningar, Journal.  Betalstatus visas tydligare i besöksregistret


Datum avskaffat i själva notattexten

Datum står bara på huvudraden i notatet.

 


Tydligare information om Du öppnar ett redan registrerat besök, ex.

eller


2018-03-27

De flesta listor, ex. besöksregistret, kan Du skriva ut genom att högerklicka och välja "Skapa PDF".


2018-03-26

(Ctrl + S) sparar i de flesta fönster.

(F12) sparar och stänger i många fönster, ex. journal och besöksregistrering.

(Esc) stänger fönster.Telefonlista:

SMS från telefonlistan.

Du kan nu skicka SMS till alla på telefonlistan samtidigt.

Se här >>>Patientkvitto:

 När Du skapar patientkvitto kan Du få upp Swish QR-kod på skärmen.

Se här >>>E-post:

Under Inställningar, Klinikinställningar, Externa tjänster, E-mail kan Du välja att använda ANTWORK's mailserver.

Du kan då skicka mail men mottagaren kan inte svara på mailet.

Detta kan vara en temporär lösning ifall Du har problem med att få till inställningarna till din egen mailserver.Journalmallar:

För att sätta in en journalmall: Tryck (Ctrl + M), TAB, välj mall med piltangent, tryck Enter.


2018-03-22

Tidvisare som följer markören i kalendern för att lättare se vilken tid man befinner sig på"Kvittoknapp"  finns nu bl.a. i Kalender, Patientregister och Besöksregister. Enklare att skriva ut kvitto (kontantfaktura) till patienten.Om patienten så önskar kan Du skriva ut frikortsuppgifter ifall patienten skall besöka ett landsting uten e-frikort.När Du skall skicka SMS och/eller bokningsbekräftelse kan Du se telefon/adress som det skickas till.

Klicka på knappen så kan Du ändra:

Saknas samtycke ...

kan Du klicka direkt på knappen för att få upp ovanstående ruta och markera samtycke och skriva in telefon/adress. • No labels