SGX har sitt eget system för VMAViktigt Meddelande till Alla SGX-användare.

Om och ifall vi behöver meddela något akut till alla användare, som är inloggade i SGX, får Du ett meddelande uppe under verktygsraden.

Funktionen är avsedd för viktiga meddelanden som bör komma Er tillhanda omedelbart.EXEMPEL:

Ny version distribuerad, starta om SGX.

Eller

Om vi erfar att något hänt med e-frikortstjänsten så kan vi meddela detta omedelbart.

I detta fall bör Ni vara uppmärksamma på att Era frikortsregistreringar kanske inte kommer in eller det inte syns att en patient faktiskt kommit upp i frikort.När vi fått mer information:

Vilket kan innebära att Ni behöver kontrollera Era registreringar som skedde under den tiden.


Klicka på  för att stänga meddelandet.

Om det är befogat lägger vi även ut detta på Senaste nytt så att övriga användare, som inte var inloggade när meddelandet kom, kan se vad son hänt nästa gång de loggar in.


  • No labels