Under InställningarAnvändarinställningar, fliken Patientöversikt


Färger:

Du kan ange vilken färg som skall användas om Annan behandlare, för Avslutade ärenden och för Öppna ärenden.


Navigering:

Arbeta utifrån patientöversikt vid besöksregistrering:

Detta innebär vid Ja att ett dubbelklick i patientregistret tar Dig till Patientöversikten (ärendebilden).

Sätter Du Nej innebär ett dubbeklick i patientregistret att Du kommer till besöksregisrterring.


Visning:

Visa besökskategori:

Ange om besök ska visas med besökskategori i listan.


Visa makulerade besök:

Ange om makulerade besök ska visas i listan.


Välj sortering:

Ange sorteringsordning i trädvyn i patientöversikten. Klart att föredra (tydligast) är 1 (ett).
  • No labels