Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Inkommande remiss skapar Du under  Blanketter och under  Fler patientrelaterade val eller (Ctrl + Alt + I)


Bara att fylla i alla uppgifter och spara. Remittent hämtar Du under  om hen finns i registret. Om inte så väljer Du NY i remittentregistret och registrerar ny remittent.

Du får en fråga om Du vill knyta remissen till ett ärende. Finns fler ärenden väljer Du från en lista. Det går även att skapa nytt ärende om det behövs.

I efterhan kan du knyta remissen till ett ärende vid "Remiss" i patientöversikten.  • No labels