Inkommande remiss kan du skapa på två sätt


Remittent

Remittent hämtar du under  om hen finns i registret. Om inte så väljer du NY i remittentregistret och registrerar ny remittent.

Koppla remiss till ärende

Du får en fråga om du vill knyta remissen till ett ärende. Om det finns fler ärenden väljer du ärende. Du kan även skapa ett nytt ärende.

I efterhand kan du knyta remissen till ett ärende vid "Remiss" i patientöversikten.  • No labels