O.B.S! Det fordras att Du är Systemadministratör för att detta val skall vara aktivt.

Kontroller | Radera patienter (äldre än 10 år), 

Kontroller | Radera patienter (utan behandlingsuppgifter)

Se film under Utbildningsfilmer | Radera patienter


Sökning

En patient visas i listan om följande kriterier är uppfyllda.

 • Alla ärenden är avslutade.
 • Det inte finns några faktureringsuppgifter de senaste 7 åren.
 • Det inte finns några framtida bokningar.
 • Patienten inte står på väntelistan.

Om Radera patienter (äldre än 10 år)

 • Patienten inte har några behandlingsuppgifter såsom besök, remisser, statusar eller journalnotat de senaste 10 åren.

Om Radera patienter (utan behandlingsuppgifter)

 • Patienten inte har några behandlingsuppgifter såsom besök, remisser, statusar eller journalnotat.

Radering

Markera en eller flera patienter och klicka på ikonen Ta bort .

 • Markera flera patienter genom att hålla Ctrl nedtryckt när du klickar på patienterna.
 • Markera alla patienter i listan med Ctrl + A.

Loggning

Radering av patient loggas. Historik hittar du t.ex. under Kontroller | Aktiviteter idag.

Radering av sekretesskyddade patienter loggas inte.

O.B.S!

 • Alla eventuella fakturor eller utestående skulder måste regleras innan patienten kan tas bort.
 • Om patienten har ett notat med datum 1901-01-01 kan patienten inte tas bort utan att notatdatum rättas upp först.
 • Om patienten har ett notat med datum 1902-01-01 kan patienten inte tas bort utan att notatdatum rättas upp först. • No labels