Se först Inställningar för webbokningar.
För att lägga ut en bokning på webben högerklickar Du i kalendern där Du vill lägga ut den:

I kalendern ser Du bokningen så här:I webbkalendern ser det ut som nedan:

Om fler behandlare arbetar i samma installation kan patienten välja att visa alla behandlare eller en av dem:


När patienten klickar på en ledig tid för att boka så får hen fylla i sina kontaktuppgifter (personnummer är ej obligatoriskt):

När patienten klickar på Boka visas följande och den bokningsbara tiden försvinner från webbtidboken:

I bokningsbekräftelsen finns en länk för avbokning:

Du får samtidigt ett meddelande på internposten om att en bokning skett:


I Din egen kalender får vänsterkanten en ny färg. 

I Inställningar, Användarinställningar, Tidbok, Webbtidbok kan du ställa in om bokningen skall "kopplas" till patienten automatiskt. Detta förutsätter att personnummer är angivet på webbokningen, patienten tidigare är inskriven och att mailadress och mobilnummer stämmer. Finns/stämmer inte dessa uppgifter med de som finns i systemet sker ingen automatisk "koppling".


Om inte automatisk "koppling" skett så dubbelklickar du på bokningen och du får frågan:

 

Om patienten (personnumret) finns i systemet men namn, mailadress eller mobilnummer inte stämmer uppmanas du att verifiera med patienten.

Du kan då välja vilka uppgifter som skall användas:


Om personnumret inte finns i systemet och du klickar OK på frågan om att skriva in patienten så hämtas patientuppgifterna från PU-tjänsten och du får välja vilka uppgifter som skall användas (har du ingen PU-tjänst får du skriva in manuellt):

Vi förutsätter här att patienten samtycker till kommunikation via SMS och e-post så den är ikryssad.


När inskrivningen är klar blir texten i bokningsrutan svart istället för röd.


Om Du klickar på bokningen ser Du bokningsinformationen:

Du ser i "Extra notering" det patienten angivit vid bokningen.


Om patienten ångrar sig och avbokar via länken i bokningsbekräftelsen:

Patienten får en bekräftelse att tiden är avbokad och får även ett mail med en bekräftelse och Du får ett meddelande i internposten:

Tiden blir åter bokningsbar i webbkalendern.Om patienten ringer och avbokar sin tid, högerklicka på bokningen och välj "Avboka patient". Patienten tas bort och tiden återuppstår i webbtidboken.


  • No labels