Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Under InställningarAnvändarinställningar, fliken Tidbok


E-post:

Föreslå att skicka bokningsbekräftelse vid bokning:

Ange om fråga om bokningsbekräftelse ska skickas när bokning görs.


Innehåll:

Visa mobilnummer:

Visa mobilnummer på varje bokning.

Visa personnummer:

Visa personnummer på varje bokning.

Visa starttid:

Visa starttid på varje bokning.


Webbtidbok:

Antal bokningsbara veckor:

Antal veckor som är bokningsbara inkl. innevarande vecka. (1-15)

Automatiskt koppla patient till bokning:

Bokning med personnummer kopplas automatisk om patienten redan är inskriven.

Minsta tid innan behandlingsstart:

Minsta antal minuter innan start som behandlingen är bokningsbar.

Spärra bokning för morgontider efter kl:

Spärra bokning för morgontider efter klockan. Ange 0 för att inte använda funktionen (0-23).

Tidigaste bokning under stopptid:

Tidigaste bokning under stopptid (0-12).

 I exemplet nedan kan patienter inte boka tid innan klockan 09:00 nästkommande dag efter klockan 17:00 innevarande dag.


Webbtidbok - notifiering

E-post vid avbokning:

Ange e-postadress om du vill bli notifierad via e-post vid avbokning.

E-post vid bokning:

Ange e-postadress om du vill bli notifierad via e-post vid bokning.

Internmeddelande till receptionen vid avbokning:

Ange om ett internmeddelande ska skickas till receptionen vid avbokning.

Internmeddelande till receptionen vid bokning:

Ange om ett internmeddelande ska skickas till receptionen vid bokning.

Internmeddelande vid avbokning:

Ange om ett internmeddelande ska skickas till behandlaren vid avbokning.

Internmeddelande vid bokning:

Ange om ett internmeddelande ska skickas till behandlaren vid bokning.


Visning:

Färg arbetstid:

Bakgrundsfärg på arbetstid.

Färg utanför arbetstid:

Bakgrundsfärg på tid utanför arbetstid.

Höjd på period:

Du kan ange hur tätt perioderna visas, 1 = kompakt, 7 = luftigt (1 - 7).

1 kompakt blir:

5 luftigt blir:

Standardfärg på bokningsbar tid:

Bakgrundfärg på bokningsbar tid där ingen färg är vald.

Visa 7-dagarsvecka:

Ange om Du vill ha 5- eller 7-dagars vecka i kalendern (grundinställning). Kan även ändras direkt i kalendern med  på knappraden

Visningstid (sekunder) för tooltip (tidvisare) i kalendern:

Ange 0 för att inte visa tooltip. 


Visuella anpassningar:

Hög kontrast:

Visar tidboken med hög kontrast. Det blir svarta linjer i kalender istället för ljusblå.Visa datum och klockslag per dag:

Ange om datum och klockslag ska visas på varje dag.

Visa tooltip (tidvisare) ovanför bokningar och bokningsbara tider:

Om Nej:

Tidvisarens vänsterkant följer markören.

Om Ja:

Tidvisarens vänsterkant ligger vid bokningens vänsterkant. Om man har förstoringsprogram kan läsbarheten bli bättre med denna inställning.

  • No labels