Om du skrivit fel i ett signerat notat och vill korrigera det, markera den felaktiga texten (högra delen, lässidan av journalen)

Klicka sedan på ikonen(Korrigera). I rutan kan du nu ange en korrigerande text  (och ev. anledning till ändringen.)

Den gamla texten kommer att stå kvar men är överstruken. Den nya testen visas tillsammans med vem som ändrat och när. Du kan endast korrigera notat du själv har skrivit även om patienten samtyckt till sammanhållen journalföring.

  • No labels