Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Under Kontroller, Inaktiva patienter kan du se de patienter med ett pågående ärende som inte haft besök sedan valfri tid.

Markera raden och tryck (F7) för att öppna patientöversikten.

Om du vill avsluta aktuellt ärende (Försäkringsärende i detta fall), klicka på  för att få ett avslutsdatum eller skriv in ett datum vid "Avslutat".


  • No labels