Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Under Kontroller, Inaktiva patienter kan Du se de patienter som inte haft besök eller journalanteckningar sedan valfri tid

Markera raden och tryck (F7) för att öppna patientöversikten.

Om Du vill avsluta aktuellt ärende (Försäkringsärende i detta fall), klicka på  för att få ett avslutsdatum eller skriv in ett datum vid "Avslutat".


  • No labels