Om Du har en suverän behandling för ex. huvudvärk så kan Du spara denna som ett "set".

Klicka i punkterna för den "suveräna" behandlingen och klicka på , välj "Spara nytt". Du ger behandlingen ett namn, ex. "Huvudvärk".

När nästa patient kommer med huvudvärk kan Du återanvända behandlingen. Öppna en ny akupunktur, klicka på  och välj "Använd".

Du får då upp en lista med Dina sparade "set" och kan då välja "Huvudvärk". Du kan lägga till/ta bort punkter för just denna patient innan Du sparar.

Det går även att ta bort sparade "set", klicka på  och välj  "Ta bort". Då kommer listan upp och Du kan ta bort det Du inte vill ha.  • No labels