Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Under Inställningar, Klinikinställningar, fliken Besök:


Avgiftskod för barn och ungdom:

Ange vilken avgiftskod (patientavgift) som skall föreslås vid registrering av landstingsbesök. Typiskt 12.

Se även Hantera avgiftskoder >>>

Avgiftskod för vuxen:

Ange vilken avgiftskod (patientavgift) som skall föreslås vid registrering av landstingsbesök. Typiskt 01.

Se även Hantera avgiftskoder >>>

Avgiftskod för åldring:

Ange vilken avgiftskod (patientavgift) som skall föreslås vid registrering av landstingsbesök. Typiskt 17.

Se även Hantera avgiftskoder >>>

Ange grundpatientavgift vid telefonrådgivning för barn och ungdom: (om annan än den vanliga grundavgiftskod för barn och ungdom.)

Behöver oftast inte anges.

Avgiftskod vid telefonrådgivning för vuxen:

Ange vilken avgiftskod (patientavgift) som skall föreslås vid registrering av landstingsbesök. Typiskt 10.

Se även Hantera avgiftskoder >>>

Avgiftskod vid telefonrådgining för åldring: (om annan än den vanliga grundavgiftskod för åldring.)

Behöver oftast inte anges.

Ange grundpatientavgift telefonrådgivning om frikort. (Avgiftskoden måste vara en frikortskod).

Ange vilken avgiftskod (patientavgift) som skall föreslås vid registrering av landstingsbesök. Typiskt 10.

Se även Hantera avgiftskoder >>>

Ersättningskod vid nybesök:

Ange vilken ersättningskod som skall föreslås vid registrering av nybesök landstinget.

Se även Hantera ersättningskoder >>>

Ersättningskod vid återbesök:

Ange vilken ersättningskod som skall föreslås vid registrering av återbesök landstinget.

Se även Hantera ersättningskoder >>>

Kontaktsätt:

Ange vilket kontaktsätt som skall föreslås vid registrering av besök. (endast vissa regioner). 


Viktiga inställningar för GVR!

KVÅ vid enskilt mottagningsbesök med ungdom och åldring, särskilt resurskrävande:

Ange vilken tids-KVÅ som skall föreslås vid ssk, resurskrävande besök av ungdom/åldring.

KVÅ vid enskilt mottagningsbesök, normal:

Ange vilken tids-KVÅ som skall föreslås vid normalbesök.

KVÅ vid enskilt mottagningsbesök, resurskrävande:

Ange vilken tids-KVÅ som skall föreslås vid resurskrävande besök.

KVÅ vid enskilt mottagningsbesök, särskilt resurskrävande:

Ange vilken tids-KVÅ som skall föreslås vid särskilt resurskrävande besök.

KVÅ vid enskilt mottagningsbesök, särskilt resurskrävande ungdom och åldring:

Ange vilken tids-KVÅ som ska användas som standard vid särskilt resurskrävande enskilt mottagningsbesök med ungdom och åldring.Ungdom upp till en ålder av:

Ange upp till och med vilken ungdom är avgiftsbefriad.

Åldring från ålder av:

Ange från vilken ålder åldring är avgiftsbefriad.


  • No labels