Detta fungerar bara för Dig som arbetar i en installation med flera användare.

Om det skulle uppstå en potentiellt hotfull situation på behandlingsrummet och Du känner att Du skulle behöva hjälp av Dina kollegor kan Du utlösa larmet.

Under  på huvudmenyn kan Du se vad som utlöser larmet, det händer alltså inget när Du klickar på .

Larmet utlöses om Du trycker (Ctrl + Shift + F1).

Det som händer är att på alla datorer (som har SGX öppet) utom Din egen kommer det upp en ruta som talar om vem som larmat.

Tanken är att man diskret kan trycka (Ctrl + Shift + F1) utan att den hotfulle märker vad som händer.


  • No labels