Behandlingstid på besök

Du kan nu lägga till behandlingstid på besök. Behandlingstiden följer med till journalen om du har valt inställningen, Inställningar, Klinikinställningar,  Journal, Journalför behandlingstid (tidigare Journalför tidslot från bokning).Så här funkar det

Det som kommer att föras in i journalen är det Du ser i registreringsbilden:Tiden kan komma dit på tre sätt

1▸ Dels kan Du sätta en standard behandlingstid på ersättningskoden, då kommer vald ersättningskods standardbehandlingstid att föreslås automatiskt när du registrerar ett besök.Du anger standardtiden under Inställningar, Ersättningskoder, dubbelklicka på koden:

 

2▸ Om besöket registreras från kalendern och ingen standard behandlingstid finns på ersättningskoden kommer bokningens längd att föreslås som behandlingstid.

3▸ Du kan alltid själv ange, eller ändra, tid när Du registrerar besöket:

   


Resultatet blir följande:
  • No labels