Under Rapporter

Besöksstatistik: (ersätter den gamla månadsrapporten)

Välj period att visa:


Välj klinik.Du kan välja vilka vilka besökstyper som skall vissas. Alla valda som standard.


Du ser antal och procentuell fördelning av besöken, dels för perioden, dels för hela året.


Du ser ersättning för respektive besökskategori utan och med patientavgift, dels för perioden, dels för hela året:


Sedan fördelning av besök på åldersgrupper för visad period:


Fördelning av diagnoser per patient för visad period:
Till sist, procentuell fördelning per avgiftskod respektive ersättningskod för visad period:


Detta borde kunna ge en klar bild av vad Du sysslat med under perioden (smile)
  • No labels