Källa: Caroline Palo, Enheten för lagreglerande läkare och sjukgymnaster, 2016-10-28.

I ARV-portalen kan du registrera besöket om personen har ett personnummer och är skriven i Sverige. Alltså lägga in hela personens personr. Annars om du lägger in personens reservnr så kommer vi att göra en bedömning om patienten har rätt till vård eller inte utifrån de lagar och regler som gäller i just detta fall. Ärendet kommer då att ligga i portalen för granskning hos oss.

När ni tar emot patienter måste ni alltid fråga efter id- handlingar. Vem är patienten och har denne rätt till subventionerad vård. Om patienten inte har id-handlingar måste denne ange namn och födelsedata för patientsäkerhetens skull. Det ligger hos vårdgivaren att se om patienten är skriven/folkbokförd i Sverige eller inte. Om inte så gäller andra regler. Om du går på taxan och får ersättning enligt LOF och patienten INTE är skriven i Sverige så kan du inte få ersättning för besöket.

Däremot kanske din kollega som går på vårdval göra det. Då ska man ansöka separat om det.

Om ni gör det måste man ändå få information om vad patienten har för status i Sverige. Om patienten är tillståndslös är det bra om ni vet det för då gäller andra regler.

Vilken vård som kan erbjudas till asylsökande och tillståndslösa kan ni läsa mer om här på Socialstyrelsen. Det handlar om just akutvård och vård som inte kan anstå.
  • No labels