Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Under Mallar, resp. typ ex. Journal, om Du väljer NY finns en knapp nere till vänster, "Importera mall"

Där kan Du importera och namnge mallar som finns att välja på i SGX.


  • No labels