Under  Finns blanketter rörande patienten.

Under  finns tomma blanketter >


Klicka på NY för att välja ny blankett, bl. a:

Brev >

 Öppnar blanketten för redigering (om den inte är signerad)

 Raderar blanketten (om den inte är signerad)

Under  "Fler patientrelaterade val", Kommunikationshistorik, kan Du se tidigare kommunikation med patienten.  • No labels