Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Du kan ändra felaktiga notatdatum.

  1. Högerklicka i notatet på höger sida.
  2. Välj "Ändra felaktigt notatdatum". 
  3. Välj datum.
  4. Åtgärden loggas.Notat med datum eller signeringsdatum 1902-01-01

Om notatdatum eller signeringsdatum inte kunde fastställas vid konvertering får notatet datum eller signeringsdatum 1902-01-01. 

När du startar SGX visas en lista med osignerade notat. Dubbelklicka på notatet i listan. Journalen öppnas.

  • För att ta bort notatet markerar du notatet på höger sida och väljer ikonen Ta bort .
  • Om notatet har datum 1902-01-01 behöver du ändra det felaktiga notatdatumet. Högerklicka på notatet i listan till höger och välj Ändra datum.
  • Om signeringsdatum är 1902-01-01 behöver du ändra det felaktiga signeringsdatumet. Högerklicka på notatet i listan till höger och välj Ändra signeringsdatum.

Du kan inte redigera notatet innan du har ändrat konverteringsdatumet. Om du försöker ändra notatet med felaktigt notatdatum får du felmeddelande "Notatdatum måste vara mellan 2000-01-01 och 2019-10-14."


  • No labels