Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om Du vill ändra bokningslängd på en bokning, markera bokningen, "ta tag" den lilla fyrkanten uppe eller nere och dra ut eller dra ihpo bokningen till den längd du vill ha.

Om Du vill flytta en bokning, markera bokningen, hål ner Ctrl och "dra" bokningen till den plats Du vill inom en vecka.

Du kan även flytta bokningen genom att högerklicka på den och välja Redigera. Där kan Du välja starttid och bokningslängd. Fungerar bara inom samma dag (datum).Du kan även flytta bokningen genom att markera den, trycka (Ctrl + X) eller klicka på , klicka in bokningen där Du vill ha den. Fungerar även att flytta till annan vecka.


Flytta bokning mellan kalendrar. 

För att flytta en bokning mellan kalendrar behöver du skrivrättigheter i båda kalendrarna. Högerklicka på bokningen som ska flyttas och välj "Flytta bokning till annan kalender". 

Du får upp en ruta med tillgängliga kalendrar, dubbelklicka eller markera och "Välj".

Bokningen hamnar på samma dag och klockslag i den nya kalendern.  • No labels