Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Se även: Försäljning >>>

Eller kvitto om Du så vill.

Förenklad funktion:

När Du registrerar ett besök med patientavgift, men patienten vill inte ha kvitto, så får Du välja vilket sätt patienten betalar. De tre översta valen är väl tydliga: Patienten betalar via Swish, Kontant (svenska pengar) eller iZettle/kort. Det innebär att det skapas en kontantfaktura/kvitto i bakgrunden utan att det stör Dig.

Som tidigare:

Du registrerar ett besök och patienten vill ha kvitto. Då väljer Du "Öppna kontantfakturering" och kontantfakturan öppnas när Du registrerat besöket.

Du registrerar ett besök och patienten vill ha en faktura för att betalas i efterskott. Då väljer Du "Öppna fakturering" och faktureringsbilden öppnas när Du registrerat besöket.

Det sista alternativet, "Betalas vid senare tillfälle", då händer ingenting annat än att besöket hamnar bland ofakturerade besök.Välj Betalning:


I registreringsbilden kan Du välja Betalning enligt nedan:


Under Inställningar, Användarinställningar, fliken Besök kan Du ställa in vad som skall föreslås som som standard.

Betalsättet, i det tre översta valen, bestämmer Du under Inställningar, Användarinställningar, fliken Fakturering och Betalning.

Har Du valt "Betald direkt ..." så händer inget mer. Kontantfaktura skapas automatiskt i bakgrunden. Fakturor/kvitton finns under  Fakturor om Du vill skriva ut dem i efterhand.

Om Du registrerar "Uteblivet besök" kommer "Öppna fakturering" upp som förslag automatiskt.

Väljer Du "Öppna kontantfakturering" eller "Öppna fakturering" så öppnas faktureringsbilden.


Kontantfakturering: Du SKALL ANGE ett "Betalsätt", d.v.s. om patienten betalar med kontanter (pengar), Swish, iZettle eller annat betalsätt som räknas som kontant betalning.

Fakturering: Du skall INTE ANGE betalsätt (skall vara tomt) om Du vill skapa en faktura (som patienten betalar senare).

Om det saknas något betalsätt eller konto, se här >>>

Du kan välja standard betalsätt under Inställningar, Användarinställningar, fliken Fakturering och Betalning, se här >>>.

Du kan välja om Du vill skriva ut Fakturan/kontantfakturan (kvittot) genom att kryssa i 

Vill patienten ha sitt Kvitto/Faktura med E-post, klicka i 

Du kan klicka i en, båda eller ingen beroende på vad du vill göra. 

Även dessa kryss kan Du ställa in standard, om de skall vara ikryssade eller ej under Inställningar, Användarinställningar, fliken Ekonomi, se här >>>

För att skicka Fakturan/Kontantfakturan med E-post fordras att patienten ger sitt samtycke. Det kan se ut så här:

Då kan du klicka på den rutan och registrera samtycke och ange E-post-adress till patienten:

Om patienten inte vill ha något "kvitto", kryssa ur både  och  och klicka på  Om patienten sedan vill ha kvitto/samlingskvitto hittar du det under  , se här >>>

Vill Du inte skapa faktura, klicka på  då hamnar besöket bland ofakturerade besök.

Om patienten vill ha sitt personnummer på kvittot (vissa arbetsgivare kräver det för att få ersättning) så kan Du göra det så här >>>


Har Du däremot valt att inte skapa Kontantfakturor så kan Du i efterhand göra detta med  Då skapas Kontantfaktura med alla obetalda besök men ... O.B.S! Att betaldatum blir det datum Du skriver ut fakturan på alla besök. Detta är inte bra ur redovisningssynpunkt.


Fakturor/Kontantfakturor kan även skapas från Ekonomi, Ofakturerade besök (fönstret som kommer upp varje morgon).

Så här ser fakturan ut >


  • No labels