Under   febertermometern finns:

 HOOS, frågeformulär för höftpatienter.

 KOOS, frågeformulär för knäpatienter

 KOOS-Child, frågeformulär för knäpatienter (barn)

 FAOS, frågeformulär för fot- och fotledspatienter

 RAOS, frågeformulär för patienter med artrit och/eller besvär från höft/knä/fot

Alla formulären fungerar på, i princip, samma sätt.

Tomma blanketter >


När Du sparar formuläret skapas en länk i journalen


  • No labels