Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Under Arbeta med, Adressbok finns adress/telefonregister.


Du kan lägga upp två sorters adresser: "Globala", som alla kan använda eller "Egna" som bara Du kommer åt.

Du kan även knyta adresser till olika "Kategorier", ex. remissmottagare, leverantörer, kollegor eller vad Du vill.  • No labels