Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mallar | Brev

NY för att skapa ny mall >>
 Redigera markerad mall
 Tabort markerad mall

Logga på brev

Du använda mottagningens logga på brev. För exempel se standardmallen Brev ang. patient.

  • Ange en logga i Inställningar | Mottagningsinställningar | Fakturering & betalning | Fakturering - på faktura | Logga (png-format).
  • Lägg till texten [Mottagning.Logga] i brevmallen eller direkt i brevet så ersätts texten med loggan vid utskrift.


Se Mallar importerade från REHAB II >


  • No labels