Det finns fyra alternativ för att stänga ett ärende/avsluta en behandlingsserie.

1.) Via besök.

Klicka i rutan "Stäng ärende/avsluta behandlingsserie" när du registrerar det sista besöket.

2.) Via patient.

  • Fler patientrelaterade val  och Avsluta patient .
  • Om patienten har flera öppna ärenden kan inte patienten avslutas via detta val. Då går du till Patientöversikten och stänger ärenderna för att avsluta patienten.

3.) I Patientöversikten

  • Markera det ärende du vill avsluta.
  • Välj datum i fältet "Avslutat".
  • Eller hämta den senaste uppgiftens datum.

4.) Automatiskt avslut efter 180 dagar.

Om du inte avslutar ärendet så stängs det automatiskt efter 180 dagar. Du kan själv välja antal dagar i Arkiv, Systeminställningar. För att stänga av funktionen anger du värdet 0.


  • No labels