Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Det finns tre sätt:

1.) Stäng ärende/avsluta behandlingsserie på besök

När Du registrerar det sista besöket, klicka i rutan "Stäng ärende/avsluta behandlingsserie".2.) Menyval Avsluta patient (stäng öppet ärende).

Under Fler patientrelaterade val  och överallt där ikonen finns.

Om patienten har flera öppna ärenden kan inte patienten avslutas automatiskt via detta val. Då går du till Patientöversikten och stänger ärenderna manuellt för att avsluta patienten.
3.) Ange eller hämta senaste uppgiftens datum.

I Patientöversikten/ärendebilden

Välj det ärende Du vill avluta.

I bilden finns tre ärenden, Benbrott, Övervikt och Obesitas.


Fyll i datum för "Avslutat". Du kan hämta relevant datum med 4.) Automatiskt avslut efter 180 dagar.

Om Du inte avslutar/stänger ärendet så stängs det automatiskt efter 180 dagar, eller det antal dagar som Du angivit under Arkiv, Systeminställningar.

Förutom det visas bara patienter med Öppna ärenden i patientregistret.


Om Du råkat registrera ex. ett besök på fel ärende kan Du åtgärda detta, se här >>>

  • No labels