Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Du behöver inte använda webbtidboken men du behöver aktivera webbtidbok i Kalenderinställningar.


Aktivera videosamtal och chatt i SGX.


Ange ditt personnummer i användaruppgifter


Skapa en eller flera behandlingstyper med kontaktsätt Videosamtal. De nya behandlingstyperna för videosamtal visas i tidbok, tidsschema och webbtidbok.
Arkiv | Systemadministration | Behandlingstyper.


Om bokningsbar i webbtidbok 

  • Visa kontaktsätt rekommenderas.
  • Kräv personnummer vid bokning är obligatorisk. Personnummer är obligatorisk då patienten autentiserar sig med Mobilt BankID innan videosamtalet startar. 


Kontaktsätt visas bara om du har kryssat i "Visa kontaktsätt" på behandlingstypen. 

  • No labels