Om Du har flera fönster öppna i SGX växlar Du enkelt mellan dessa genom att trycka (Ctrl + TAB) (smile)

För att stänga fönster, tryck (Esc).


Håll ned (Alt)  och tryck (F) tills det fönster är markerat som Du vill öppna. Släpp (Alt) och fönstret öppnar sig.

  • No labels