Klicka på  (Ctrl + F8) på huvudmenyraden.

Sök på personnummer

  1. Skriv in personnummer
  2. Tryck Enter eller klicka på Sök.
  3. Du kommer direkt till patientöversikten.
  4. Om patienten saknas frågas om du vill skriva in patienten.


Du kan även söka på skadenummer (försäkringsärenden).

  1. Skriv in skadenummer
  2. Ange om du bara vill söka på aktiva försäkringsärenden.
  3. Tryck Enter eller klicka på Sök.
  4. Du kommer direkt till patientöversikten.
  5. Patientöversikten öppnas för alla patienter med matchande skadenummer.  • No labels