Under Arkiv | Systeminställningar kan du lägga till rubrik och sidfot som visas i webbtidboken. OBS! Den kan ta 1-2 minuter innan ändringen syns i webtidboken.


Under Inställningar | Användarinställningar | Tidbok | Webbtidbok finns inställningar för respektive behandlares webbtidböcker.  • No labels