Om du råkat skriva ett notat på fel patient kan du flytta det till rätt patient:

  1. Högerklicka i notatet på höger sida.
  2. Välj "Flytta notat till annan patient".
  3. Välj patient notatet ska flyttas till.
  4. Åtgärden loggas.


Under Historik kan du se vad som hänt: