Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om Du råkat skriva ett notat på fel patient kan Du flytta det till rätt patient.

  1. Högerklicka i notatet på höger sida.
  2. Välj "Flytta notat till annan patient".
  3. Välj patient notatet ska flyttas till.
  4. Åtgärden loggas.

Under Historik kan Du se vad som hänt:


  • No labels