Under  i kalendern kan Du söka efter lediga tider för nybesök.

Det fungerar så att behandlaren reserverar tider för nybesök.

När man klickar på  letas dessa tider upp.

O.B.S! Att sökning bara sker i "bokningsbara" tider, inte om en patient är inbokad.

Dubbelklicka på en tid i listan så kommer Du in i den kalender det gäller och kan boka in patienten.


Du kan även söka på den text som står som notering i bokningsrutan.

  • No labels