Utskrift av ett enskilt notat

  • Högerklicka på notatet i listan på höger sida.
  • Välj Utskrift av detta notat.

Utskrift av journal

  • Markera patienten
  • Öppna journalen
  • Välj Utskrift (Ctrl + U) 
  • Om du vill kan du begränsa period för utskriften

  • Du kan välja mottagare om du vill eller markera "Skriv ingen adress".
  • Du kan också välja att skriva ut journalen avpersonifierad.

  • Det är en bra idé att ange vilket syfte som fanns med utskriften. Det kommer upp en ruta där du kan ange detta.

  • Det blir en anteckning i journalen


Resultat