Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Utskrift av ett enskilt notat

 • Högerklicka på notatet i listan på höger sida.
 • Välj Utskrift av detta notat.

Utskrift av journal

 • Markera patienten
 • Öppna journalen
 • Välj Utskrift (Ctrl + U) 
 • Om du vill kan du begränsa period för utskriften

 • Du kan välja mottagare om du vill eller markera "Skriv ingen adress".
 • Du kan också välja att skriva ut journalen avpersonifierad.

 • Det är en bra idé att ange vilket syfte som fanns med utskriften. Det kommer upp en ruta där du kan ange detta.

 • Det blir en anteckning i journalen


Resultat


 • No labels