Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

För dig som har flyttat över från REHAB II, se Mallar importerade från REHAB II >

Administrera mallar

Dina journalmallar hittar du under Mallar | Journal.

 

NY Skapa ny mall

 Redigera markerad mall

 Tabort markerad mall

Använda mall

I journalen väljer du mall under Mallar (Ctrl + M) .

  • Tryck (Ctrl + M)
  • TAB
  • Välj mall med piltangent
  • Enter.
Ersätt xx i mall

För att hoppa mellan xx

  • Ctrl + Q
  • F6


Skapa/redigera journalmall >

Skriva i mallar >

  • No labels