Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Under:

Mallar

Journal

Kan Du hantera journalmallar:

 

NY för att skapa ny mall

 Redigera markerad mall

 Tabort markerad mall

I journalen väljer Du sedan mall under . Tryck (Ctrl + M). TAB, och välj sedan mall med piltangent, tryck Enter.

Skapa/redigera journalmall >

Skriva i mallar >
  • No labels