Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Använd i första hand den inbyggda funktionen Hjälp | Skapa supportärende.

Eller skapa ett supportärende direkt när du får ett meddelande om fel, med information eller med en varning.


Ange rubrik och meddelande.

O.B.S! Skriv inget som kan identifiera en person. Gäller supporten en specifik person, anger du patient ID istället för namn eller personnummer. Patient ID står längst till vänster i Patientregistret.

Om vi har ett fel som vi har svårt att förstå kommer vi att be er att bifoga information om händelser under de senaste 30 minuterna för att underlätta felsökning.

Om du har skapat supportärendet från ett meddelande får du automatiskt med dig meddelandet i supportärendet. Denna text går inte att redigera.


Om du kör en gammal version av SGX när du skapar ett supportärende får du ett meddelande om detta och du bör då starta om SGX för att installera den senaste versionen. Vanligtvis löser en omstart problemet men om felet kvarstår efter omstart skapar du ett supportärende.   • No labels