Under Inställningar, Användarinställningar, fliken StatusAkupunktur:

Akupunkturpunkterna på en rad:

Ange om punkterna i ett akupunkturnotat skall skrivas på rad istället för kolumn för ett lite mer komprimerat utseende.

Förslagen behandlingstid:

Ange föreslagen behandlinstid (0 - 60).

Standardstimulering:

Ange standardstimulering av punkter. Kan även ställas in i själva akupunkturbilden:


FYSIO-X:

Favoriter:

?
  • No labels