Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Komma igång med SMS

Aktivera SMS. För att kunna skicka SMS måste du aktivera SMS, det gör du genom att ange Avsändare under Inställningar | Klinikinställningar | Externa tjänster | SMS.

  • Anger du ditt mobilnummer kan mottagaren svara på SMS:et.
  • Ange en text som t.ex Rehabfysen (max 11 tecken) kan mottagaren inte svara på SMS:et.

Du kan även nå den inställningen från bokningsfönstret via 

Om du vill kan du testa att skicka SMS till dig själv under Meddelande | Skicka SMS.

Skicka påminnelse via SMS/bokningspåminnelse via SMS

Läs mer här >

Skicka SMS till patient

Under  i de flesta fönster kan du skicka SMS till patienten, under förutsättning att du har registrerat patientens mobilnummer och att patienten samtycker till kommunikation via SMS. Mobilnumret och samtycket registreras i  patientuppgifter.
Du kan även skicka SMS till valfri mottagare under Meddelande | Skicka SMS.
Du kan skapa mallar för SMS-meddelande under Mallar, SMS.


Se skickade SMS i Kommunikationshistorik

Under Fler patientrelaterade val  kan du se kommunikationshistorik för patienten.


Där visas både SMS- och e-postkontakter du har haft med patienten.


Om du markerar en rad kan du se vad du skrivit.

  • No labels