Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Under  i de flesta fönster kan du skicka SMS till patienten, under förutsättning att du har registrerat patientens mobilnummer och att patienten samtycker till kommunikation via SMS. Mobilnumret och samtycket registreras i  patientuppgifter.

Du kan även skicka SMS till valfri mottagare under Meddelande, Skicka SMS.

Du kan skapa mallar för SMS-meddelande under Mallar, SMS.

Du måste ange Avsändare under Inställningar, Klinikinställningar, Externa tjänster, SMS.

Kostnad 

  • 1 - 160 tecken = 0,75 kr.
  • 161 - 306 tecken = 1,50 kr,
  • 307 - 459 tecken = 2,25 kr. 
  • Ingen fast månadskostnad tillkommer.

SMS skickas med hjälp av vår underleverantör Sinch genom att använda sms-tjänsten godkänner du att personuppgifter (mobilnummer och sms-text) behandlas av Sinch. Du ska alltid tänka på vad som skrivs i ett SMS.
Inställningar, Klinikinställningar, fliken Externa tjänster:

Under Inställningar, Klinikinställningar, Externa tjänster ska du ange avsändare. Anger Du Ditt mobilnummer kan mottagaren svara på SMS'et. Du kan även skriva något annat ex. Rehab AB (max 11 tecken) och då kan inte mottagaren svara.

Du kan även nå den inställningen från bokningsfönstret via 


Inställningar, Klinikinställningar, fliken Besök:

 

Under Inställningar, Klinikinställningar, Kommunikation kan du även välja om SMS-påminnelse skall föreslås automatiskt när du bokar en patient i kalendern,

Du kan även nå den inställningen från bokningsfönstret via 


Kommunikationshistorik: Under Fler patientrelaterade val  kan Du se kommunikationshistorik för patienten.


Där visas både SMS och e-postkontakter du haft med patienten:

Om du markerar en rad kan du se vad du skrivit:


Kostnader för SMS

Under Arkiv, SMS kostnad kan du se hur du ligger till med SMS

  • No labels