Komma igång med SMS

Aktivera SMS. För att kunna skicka SMS måste du aktivera SMS, det gör du genom att ange Avsändare under Inställningar | Klinikinställningar | Externa tjänster | SMS.

  • Anger du ditt mobilnummer kan mottagaren svara på SMS:et.
  • Ange en text som t.ex Rehabfysen (max 11 tecken) kan mottagaren inte svara på SMS:et.

Du kan även nå den inställningen från bokningsfönstret via 

Om du vill kan du testa att skicka SMS till dig själv under Meddelande | Skicka SMS.

Skicka påminnelse via SMS/bokningspåminnelse via SMS

Läs mer här >

Skicka SMS till patient

Under  i de flesta fönster kan du skicka SMS till patienten, under förutsättning att du har registrerat patientens mobilnummer och att patienten samtycker till kommunikation via SMS. Mobilnumret och samtycket registreras i  patientuppgifter.
Du kan även skicka SMS till valfri mottagare under Meddelande | Skicka SMS.
Du kan skapa mallar för SMS-meddelande under Mallar, SMS.


Se skickade SMS i Kommunikationshistorik

Under Fler patientrelaterade val  kan du se kommunikationshistorik för patienten.


Där visas både SMS- och e-postkontakter du har haft med patienten.


Om du markerar en rad kan du se vad du skrivit.

  • No labels