Du kan högerklicka på en bokning och välja "Redigera". Samma sak händer om Du dubbelklickar på en framtida bokning, d.v.s. en bokning i morgon eller framåt.

Bokningar kan redigeras både om en patient är bokad eller inte.

Det finns en hel del som Du kan jobba med när det gäller bokningen:

Väljer Du som exemplet ovan blir resultatet:

Du kan ändra starttid för bokningen.

Du kan ändra bokningslängd.

Du kan ändra bakgrundsfärg på vänsterkanten, själva bokningsrutan och högerkanten. Notera att egen vald färg i vänsterkant inte syns för bokningar med registrerade besök.

Du kan lägga till en notering (text som syns på bokningen). Texten "Nybesök" sätter en markering på bokningen, se här >>>

Du kan lägga till en Extra notering som syns när Du öppnar redigering.

Du kan även registrera samtycke till kommunikation via SMS/e-post. O.B.S! Patienten skall lämna sitt samtycke.

Se även Extratext i kalender >


Knappen  öppnar en meny från vilken Du kan konfigurera SMS-funktionen:

Du kan:

Visa exempel på hur SMS'et ser ut och vad det kostar:


Ändra mallen för bokningspåminnelse.

Ange om SMS-påminnelse skall föreslås vid bokning.

Ange om SMS-påminnelse skall skickas på morgonen eller kvällen dagen innan besöket.

Ange avsändare för SMS.

Visa aktuell hjälp.

  • No labels