Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Du kan högerklicka på en bokning och välja "Redigera". Samma sak händer om Du dubbelklickar på en framtida bokning, d.v.s. en bokning i morgon eller framåt.

Bokningar kan redigeras både om en patient är bokad eller inte.

Det finns en hel del som Du kan jobba med när det gäller bokningen:

Väljer Du som exemplet ovan blir resultatet:

Du kan ändra starttid för bokningen.

Du kan ändra bokningslängd.

Du kan ändra bakgrundsfärg på vänsterkanten, själva bokningsrutan och högerkanten. Notera att egen vald färg i vänsterkant inte syns för bokningar med registrerade besök.

Du kan lägga till en notering (text som syns på bokningen). Texten "Nybesök" sätter en markering på bokningen, se här >>>

Du kan lägga till en Extra notering som syns när Du öppnar redigering.

Du kan även registrera samtycke till kommunikation via SMS/e-post. O.B.S! Patienten skall lämna sitt samtycke.

Se även Extratext i kalender >


Knappen  öppnar en meny från vilken Du kan konfigurera SMS-funktionen:

Du kan:

Visa exempel på hur SMS'et ser ut och vad det kostar:


Ändra mallen för bokningspåminnelse.

Ange om SMS-påminnelse skall föreslås vid bokning.

Ange om SMS-påminnelse skall skickas på morgonen eller kvällen dagen innan besöket.

Ange avsändare för SMS.

Visa aktuell hjälp.

  • No labels