Utgående remiss skapar Du under  Blanketter eller under  Fler patientrelaterade val

Först väljer Du vilket ärende remissen tillhör (om det finns flera):

Välj remisstyp:

Välj mottagare antingen från läkarregistret  eller adressregistret 

Du kan välja om remissen skall bevakas genom att skapa en påminnelse. Antal dagar kan Du ställa in under Inställningar, Klinikinställningar, Remiss. Default 90 dagar.


Remissmottagare är inte tvingande.

Resultatet blir som nedan:

Utgående remissen syns i ärendebilden (patientöversikten)

Du kan klicka på "Ortopedkliniken Huddinge, Andreas Alexandersson" för att öppna remissen.
  • No labels