Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Alternativ 1:

Öppna klinikens eller patientens besökslista.

Kryssa i Visa även makulerade.

Markera det makulerade besöket

  

Alternativ 2:

Öppna patientöversikten och markera det makulerade besöket. Detta kräver att du har har valt användarinställningen Visa makulerade besök.

Alternativ 3:

Öppna patientöversikten och öppna det makulerade besöket. Detta kräver att du har har valt användarinställningen Visa makulerade besök.

  1. Dubbelklicka på besöket i listan.
  2. Markera besöket och välj ikonen Öppna besök 

Ångra makulering av besök

Klicka på ikonen Ta bort för att ångra makulering av besök.


  • No labels