Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Alternativ 1:

Öppna klinikens eller patientens besökslista.

Kryssa i Visa även makulerade.

Markera det makulerade besöket

  

Alternativ 2:

Öppna patientöversikten och markera det makulerade besöket. Detta kräver att du har har valt användarinställningen Visa makulerade besök.

Alternativ 3:

Öppna patientöversikten och öppna det makulerade besöket. Detta kräver att du har har valt användarinställningen Visa makulerade besök

Dubbelklicka på besöket i listan, eller markera besöket och välj ikonen Öppna besök 

Det går även att bara markera besöket och klicka på .


Ångra makulering av besök

Klicka på ikonen Ta bort för att ångra makulering av besök.


  • No labels