Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Ett aktivt val för åtkomst av ytterligare journalanteckningar: 

När du öppnar en journal visas endast dina egna notat även om du arbetar inom samma vårdgivare eller att patienten har samtyckt till delad journalföring. Om situationen kräver och du anser att du har rätt att ta del av ytterligare journalanteckningar klickar du på den röda knappen med antal dolda notat. Då visas alla journalnotat som du har behörighet att se. Åtgärden loggas.  • No labels