Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Du som är auktoriserad i Stockholm och rapporterar i GVR behöver teckna ett avtal med CarePoint för att skicka in filer till Region Stockholm.

  • "Beställningsblankett Carepoint light" finns på Carepoints hemsida. Kontakt Nils Frostberg, 08-640 00 01, nils.frostberg@gmail.com
  • Du behöver få ett GVR-ID (SNOD-ID) och GVR-lösen från regionen för att använda till detta. Ansök om detta i god tid, det kan ta någon vecka. 
  • PAS (journalsystem) anger du ANTWORK SGX.

Registreringsrutiner >>

Klinikinställningar | Externa tjänster

Under Inställningar | Klinikinställningar | Externa tjänster anger du Snod-Id.


  • No labels