Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Du måste ha ett avtal med Carepoint som tar emot dina filer. "Beställningsblankett Carepoint light" finns på Carepoints hemsida. Kontakt Nils Frostberg, 08-640 00 01, nils.frostberg@gmail.com

Att anlita Carepoint kostar 150:-/mån.

Du behöver få ett GVR-ID (SNOD-ID) och GVR-lösen från landstinget för att använda till detta. Ansök om detta i god tid, det kan ta någon vecka. 

PAS (journalsystem) anger Du ANTWORK SGX.

Registreringsrutiner >>

Ersättningskoder

Under Inställningar | Ersättningskoder kontrollerar du att dina ersättningar stämmer.


Dubbelklicka på raden eller markera raden eller välj Redigera för att ändra på en ersättningskod. Du kan inaktivera koder som du inte använder genom att kryssa i Inaktiv. Ersättningskoden visas då inte i listan när du registrerar besök.


Klinikinställningar | Besök

VIKTIGT!

Under Inställningar | Klinikinställningar | Besök anger du standardvärden som används vid besöksregistrering. Dubbelklicka eller välj Redigera för att ändra en inställning.

De flesta tids-KVÅ:er startar med ZV2.Klinikinställningar | Externa tjänster

Under Inställningar | Klinikinställningar | Externa tjänster anger du Snod-Id:  • No labels