Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Du måste ha ett avtal med Carepoint som tar emot dina filer. "Beställningsblankett Carepoint light" finns på Carepoints hemsida. Kontakt Nils Frostberg, 08-640 00 01, nils.frostberg@gmail.com

Att anlita Carepoint kostar 150:-/mån.

Du behöver få ett GVR-ID (SNOD-ID) och GVR-lösen från landstinget för att använda till detta. Ansök om detta i god tid, det kan ta någon vecka. 

PAS (journalsystem) anger du ANTWORK SGX.

Registreringsrutiner >>Klinikinställningar | Externa tjänster

Under Inställningar | Klinikinställningar | Externa tjänster anger du Snod-Id.  • No labels