Receptionen kan ta betalt för patientbesök. Det finns två varianter: 

  1. Registrering av betalning av receptionist - Klinikinställning

Receptionen registrerar endast betalningen av besöket. En bantad registreringsbild kommer upp. Bara de ekonomiska parametrarna är åtkomliga.
Även e-frikort fungerar på samma sätt som om behandlaren registrerar.

När betalningen är registrerad markeras bokningsrutan gul i vänsterkanten.

När behandlaren registrerat besöket och kontantfaktura är skapad, av behandlaren eller receptionisten märks bokningen grön i vänsterkanten.

Om ingen kontantfaktura är skapad märks bokningen blå i vänsterkanten.


2. Besöksregistrering av receptionist - Behandlarens användarinställning 

Om behandlaren tillåter besöksregistrering av receptionist i samband med registrering av betalning från tidbok. Journaldata kopieras från föregående besök och sparas på besöket och journalnotat skapas i behandlarens namn om behandlarens användarinställning 'Skapa journalnotat automatiskt' är påslagen.
Receptionen registrerar besöket och det skapas ett journalnotat precis som om behandlaren registrerat besöket.
Behandlaren kontrollerar/kompletterar sedan besöket och skriver journalnotatet klart.


  • No labels