Under InställningarAnvändarinställningar, fliken BesökRegistrering:


Besöksregistrering av receptionist:

Om behandlaren tillåter besöksregistrering av receptionist i samband med registrering av betalning från tidbok. Journaldata kopieras från föregående besök och sparas på besöket och journalnotat skapas i behandlarens namn om behandlarens användarinställning 'Skapa journalnotat automatiskt' är påslagen.

Säkerhetsspärr på belopp:

Om Du väljer Säkerhetsspärr måste Du dubbelklicka i beloppsfältet för att kunna ändra Taxa, Parientavgift och Ersättning.


Varning om diagnos saknas på besök:

Du kan få en varning om diagnos saknas på besök när Du registrerar.


Öppna journal efter nyregistrering av besök:

Ange om Du vill att journalen öppnas automatiskt efter registrering av besök  • No labels