• Klicka på Fakturor  i t.ex. patientregister eller tidboken.
  • Markera de fakturor som du vill e-posta.
    • Alternativ 1. För att markera alla fakturor. Markera den översta fakturan, håll ned Shift, och sedan piltangent ned tills alla som skall skrivas ut är markerade.
    • Alternativ 2. För att markera enskilda fakturor. Markera den första fakturan, håll ned Ctrl och markera övriga fakturor.

  • Klicka på Skicka faktura via e-post . Detta val kräver att patienten har samtyckt till kommunikation via SMS/e-post.
  • Välj om du vill skicka en fakturasammanställning eller varje faktura separat som en bifogad fil.


Du kan även göra samma utskrift på skrivaren