Under InställningarAnvändarinställningar fliken Allmänna


Arbetssätt:

Anpassningar vid synnedsättning:

Ange om du vill ha visuella och funktionella anpassningar för dig med synnedsättning.

Visa alltid 'Välj eller skapa ärende' när ärende skall väljas:

Ange om 'Välj eller skapa ärende' alltid skall visas vid registrering av uppgift. Annars väljs ärende automatiskt om möjligt.

O.B.S! Var god kontakta supporten för att ändra denna inställning.

Öppna patientöversikt från patientregistret:

Ange om patientöversikten ska öppnas när du dubbelklickar på en patient i patientregistret. Annars öppnas en besöksregistrering för patienten.


Färger:

Du kan välja vilken bakgrundsfärg som skall visas vid Fel, Upplysning och Varning.Patientregistrering:

Skapa försäkringsärende:

Ange om skapa försäkringsärende ska föreslås vid nyregistrering av patient.


Skapa ärende:

Ange om skapa ärende ska föreslås vid nyregistrering av patient.


Standardkommun:

Ange kommunkod som automatiskt ska föreslås vid nyregistrering av patient.


Textformatering:

Ange om stor bokstav ska skrivas ut automatiskt efter punkt.


  • No labels