Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Snabbkommandon Generellt:

(F3) öppnar kalendern

(F4) Byta klinik (om fler arbetar i samma system)

(F8) Öppnar patientregistret

(Ctrl +G) Öppnar grupper

(Alt + F) Visar öppna fönster

Sabbkommandon till knappar på menyraden:

NY (Ctrl + N)

 (F5) Uppdaterar fönster, kalender, listor o.s.v.

 (Ctrl + J)  Öppnar journalen

 (F7) Öppnar patientöversikt, ärendebild

 (Ctrl + R) Registerar besök

 (Ctrl + B) Öppnar patientens besöksregister

 (Ctrl + P) Öppnar patientuppgifter

 (Ctrl + Shift + F) Öppnar Frikort

 (Ctrl + Shift + A) Öppnar patientanteckning

 (Ctrl + K) Boka in patienten i kalendern.  Ikonen finns i de flesta fönster. Om Du klickar på den (Ctrl + K) kommer Du direkt in i bokningskalendern och har patienten med så att Du kan boka in vederbörande direkt.

 (Ctrl + Shift + I) Id-kontroll

 (Ctrl + Shift + B) Öppnar blanketter

 (Ctrl + Alt + I) Inkommande remiss

(Ctrl + Alt + Shift + S) Öppnar signeringslistan.

 (F1) Öppnar Hjälp!

 (Esc) stänger fönster

Snabbkommandon i journalen: (förutom de ovan nämnda)

(F12) Sparar och stänger journalen

(Ctrl + S) Sparar journalen

(Ctrl +A) Markera hela texten

(Ctrl + Q) och (F6) Flyttar markören mellan "xx"

(Home) Flyttar markören till början av raden

(Ctrl + Home) Flyttar markören till början av notatet

(End) flyttar markören till slutat av raden

(Ctrl + End) Flyttar markören till slutet an notatet.

(Ctrl + Pil hö) Flyttar markören ett ord framåt

(Ctrl + Pil vä) Flyttar markören ett ord bakåt

(Ctrl + 1) Sätter enkelt radavstånd

(Ctrl + 2) Sätter dubbelt radavstånd

(Ctrl + 5) Sätter 1½ radavstånd

NY (Ctrl + N) Skapar nytt notat

 (Ctrl + Shift + S) Signera notat

 (Ctrl + U) Skriver ut journalen

 (Ctrl + X) Klipper ut text

 (Ctrl + C) Kopiera text

 (Ctrl + V) Klistra in text

 (Ctrl + ZÅngra

 (Ctrl + L) Vänsterjustera text

 (Ctrl + E) Centrera text

 (Ctrl + O) Öka indrag

 (Ctrl + Shift + O) Minska indrag

 (Ctrl + M) Öppnar mallar

Snabbkommandon i kalender:

(Home) Flyttar till veckan med dagens datum

(PageUp) eller (Ctrl + pil vä) Flyttar till föregående vecka

(PageDn) eller (Ctrl + pil hö) Flyttar till nästa vecka

(Ctrl + pil ned) scrollar nedåt

(Ctrl + pil upp) scrollar uppåt

 (Ctrl +C) Kopierar markerad bokning

 (Delete) Raderar markerad bokning

 (Ctrl + T) Visar "tidkort" 

 (Ctrl + X) Flytta bokning

(Alt +C) Kopierar personnummer

Status:

Under Febertermometern 

 (Ctrl + Alt +A) Akupunktur 

  (Ctrl + Alt + S) Smärtbild

 (Ctrl + Alt + T) TNS, TENS

 (Ctrl + Alt + B) Bildnotat

 (Ctrl + Alt + F) FYSIO-X

 (Ctrl + Alt + R) DRI

 (Ctrl + Alt + P) PSFS

 (Ctrl + Alt + V) VAS

 (Ctrl + ALT + W) Enkel VAS

 (Ctrl + Alt + D) Länka dokument

 (Ctrl + Shift + D) Scanna och länka dokument
  • No labels