Under Inställningar, Användarinställningar, fliken Journal:

Arbetssätt:

Spara automatiskt:

Journalen sparas efter angivet antal sekunder. Ange 0 för att inte använda denna funktion.


Stäng journalen automatiskt efter signering:

Ange om journalen ska stängas automtiskt när samtliga notat är signerade.


Varna vid skapande eller ändring av journaldata äldre än (dagar):

Ange 0 för att stänga av varning (0 - 365).

Besök:

Journalmall vid nybesök/återbesök:

Du kan välja en mall som alltid sätts in i journalen då Du registrerar nybesök eller återbesök.

Skapa journalnotat automatiskt:

Normalt skapas ett notat när Du registrerar besök. Om Du vanligtvis skriver journalnotat innan Du registrerar besöket kan Du stänga av automatiskt notat här.


Text:

Automatiskt indrag:

Ange om notat skapade av systemet ska ha indrag.

Font:

Standardfont i notat. Segoe UI, 10 är default och kan vara att föredra eftersom de flesta mallar är i denna font. Men man väljer själv .

Indrag:

Du kan välja hur stort indraget skall vara på ex. en indragen rad som denna. Detta värde bör ställas in en gång för alla om det skall bli prydligt i journalen.

Indrag vid punktlista:

Samma som ovan gäller punktlista 

Utskrift:

Skriv även ut patientid:

Om du vill att patientid ska skrivas ut på journalutskriften.

Visning:

Visa osignerade notat vid inloggning:

Om Du vill att signeringslistan skall visas vid inloggning - Ja, annars - Nej.


  • No labels