Du hittar mallarna under menyvalet Mallar.

Brev och intyg >

Journal >

E-post >

SMS >

Fraser/frasminne >

Formulärmallar >

Exempel/Standardmall

I SGX finns det inbyggda standardmallar som används så länge du inte har skapat en gemensam eller privat mall med samma namn.

Exempel på standardmallar

Egna mallar

Om du vill skapa en egen mall för att ersätta en standardmall skapar du en ny mall med samma namn som standardmallen. Du kan basera mallen på den inbyggda standardmallen i SGX eller börja med en helt tom mall.

  • Mallar | Typ av mall | Ny.
  • Välj om du vill skapa den nya mallen baserat på en existerande mall samt i så fall vilken mall.

  • Välj om mallen är gemensam eller privat.

  • Spara.

Förutsatt att du har samma namn som standardmallen kommer SGX att välja din mall som t.ex. vid utskick av fakturapåminnelse. 


  • No labels