Du kan få hjälp genom att vi kopplar upp oss till din dator via programmmet TeamViewer. Vi kan då se din bildskärm och manövrera din dator. Du måste ringa först så att vi är överens om vad vi ska göra. Tänk på att inte ha något öppet på skärmen som du inte önskar att vi ska se.


Uppkopplingen sker via TeamViewer

  • No labels